Alpiene Instructeur Winter

Heb jij ruime zelfstandige alpiene ervaring in de winter en instructeur worden? Als alpiene instructeur winter ben je bevoegd om in verenigingsverband alpiene toerskicursussen te (mede)leiden en toerskitochten te leiden. Je leidt de deelnemers op tot zelfstandig toerskiër tijdens winterse tochten door alpien terrein. Dit kan binnen de NKBV zijn, maar ook bijvoorbeeld bij de cursussen die worden georganiseerd door Nederlandse Studenten Alpen Club (NSAC).

Alpiene instructeur winter
De alpiene instructeur winter verzorgt de alpiene toerski en/of freeridecursussen (T1, T2 en F1, F2) van de NKBV of NSAC in de winter. Afhankelijk van het licentieniveau werk je als begeleiding of als hoofdleiding. De NKBV kent alpiene instructeurs winter op de volgende 2 niveau’s:

 • Alpiene instructeur winter (AI3W)- medeleiding bij de cursussen. Afhankelijk van je licentie niveau assisteer je de hoofdinstructeur of gids bij het geven van de T1, T2 en F1 en F2 cursussen.
 • Hoofdinstructeur winter (HI4W) - hoofdleiding en eindverantwoordelijke bij de cursussen. Afhankelijk van je licentie niveau geef je de T1, T2 of F1 en F2 cursussen.

De opleiding

De NKBV heeft behoefte aan instructeurs die de komende jaren actief willen zijn voor het winterreisprogramma van de NKBV en voor de cursussen die voor en door de studenten worden georganiseerd (NSAC).

De fijne kneepjes van het instructeursvak leer je op jouw eigen tempo en vooral in de praktijk. Alles is erop gericht om tijdens je leerroute jouw competenties te ontwikkelen. Deze leerroute bestaat uit lesdagen, theorieopdrachten in combinatie met een praktijkweek in de Alpen en een examenweek in de Alpen met daarnaast activiteiten die het leerproces ondersteunen. Denk hierbij aan de digitale leeromgeving, literatuur en kundige begeleiding. Tijdens de praktijkdagen wordt je begeleid door een berggids en een praktijkbegeleider. Daarnaast is er je leercoach die jouw groepje begeleidt tijdens het traject en van aanvullende kennis en vaardigheden voorziet. In de lessen en theorie-opdrachten worden onderwerpen behandeld als:

 • Tochtenplanning                             
 • Oriëntatie                                       
 • Weerkunde                                    
 • Onderkoeling en bevriezing              
 • Skitechniek en niveau                     
 • Materiaalgebruik en onderhoud
 • Lawinekunde en lawine-pieps           
 • Didactiek en groepsdynamica           
 • Recht- en ongevalskunde


De opleiding tot AIW 3 bestaat uit een aantal verplichte lesdagen en een aantal opdrachten, 1 praktijkweek, 1 examenweek en een stage. Afhankelijk van wat je al kunt loop je sneller of minder snel door de stof heen. Het maximaal aantal studiebelastingsuren is ongeveer 150 uur.

Voor de opleiding tot HIW 4 is het lastiger in te schatten hoeveel tijd je kwijt bent. Je doet in ieder geval een assessmentweek en een examenweek. Het traject start met een assessment om te bepalen of aan de toelatingseisen wordt voldaan en welke theorieopdrachten gedaan moeten worden. Daarna wordt bepaald of een extra praktijkweek in de Alpen nodig is om extra competenties te vergaren. De opleiding is iets minder vast omlijnd en meer zelfsturend. Je bepaalt samen met je leercoach je eigen persoonlijke opleidingsplan en creëert leersituaties en leermomenten voor jezelf. Afhankelijk van je eigen niveau loop je sneller of minder snel door de stof. Houd er rekening mee dat je ongeveer een studiejaar in deeltijd bezig bent met opleiding, theorie en praktijkopdrachten.

Toelating
Om de opleiding tot alpiene instructeur te volgen, moet je voldoen aan de volgende instroomeisen:

 • diploma MBO4, HAVO, VWO of equivalent;
 • minimaal 21 jaar oud;
 • NKBV-lidmaatschap + bergsportverzekering;
 • mogelijkheid hebben deel te nemen aan alle opleidingsdagen;
 • in bezit zijn van een geldig EHBBO-certificaat, of dit behalen vóór deelname aan de proeven van bekwaamheid; zie: EHBBO
 • affiniteit hebben met instructie geven en de motivatie dit de opvolgende drie jaren voor de NKBV te doen (je ondertekent hierbij na toelating een instructeursovereenkomst die deze afspraken vastleggen);
 • sociaal vaardig zijn en graag onderweg zijn met groepen.

+ specifiek voor AIW 3:

 •  NKBV-cursus lawinekunde, WePowder Academy 1+ 2, SSC I, II en III of een vergelijkbare opleiding met goed gevolg doorlopen hebben; 
 • een ruime zelfstandige toerski-/boardervaring (minimaal 20 tochten van voldoende niveau) met tochtgenoten van gelijk of lager niveau;
 • goede ski-/boardtechniek op de piste en off-piste, parallelskiën bij goede sneeuwcondities, gecontroleerd afdalen onder alle omstandigheden;
 • affiniteit hebben met het leiden van groepen;
 • sociaal vaardig zijn en graag onderweg zijn met groepen;
 • alpiene gevorderdencursus (C-2 zomercursus) met positieve beoordeling van gids/ HIW hebben afgesloten.

+ specifiek voor HIW 4:

 • diploma AIW 3 met geldige licentie 3.2;
 • tenminste 4 weken geleid (je moet de beoordelingen van gids/ HIW kunnen overleggen).

Kosten
De NKBV investeert fors in jouw opleiding tot AIW 3. Je bent hierdoor zelf slechts €100,- aan theoriekosten kwijt (prijswijzigingen voorbehouden). Dit is inclusief centrale lessen en lesmaterialen via de digitale leeromgeving, docenten, gidsen, leercoach en proeven van bekwaamheid. Literatuur, printkosten, reiskosten, verblijfskosten en overige kosten zijn voor eigen rekening (je komt in totaal uit op ongeveer €1500,- aan eigen kosten).

De opleiding tot HIW 4 wordt tegen nultarief aangeboden. Dit is inclusief de opleidingsmaterialen via de digitale leeromgeving, cursusdag praktijkbegeleider, begeleiding van een leercoach, begeleiding door gidsen en afname van de proeven van bekwaamheid. Extra literatuur, printkosten, reiskosten, verblijfskosten en overige kosten zijn voor eigen rekening (wat deze kosten gaan inhouden is afhankelijk van je ontwikkelplan en activiteiten, houd er rekening mee dat je zeker een aantal keer in de Alpen moet verblijven voor je opleiding).

Examinering
De opleiding wordt afgesloten met een aantal proeven van bekwaamheid. De afsluitende proeven van bekwaamheid bestaan uit een schriftelijk portfolio, waarin je jouw uitgewerkte praktijkopdrachten en een verslag van de praktijkweek hebt verzameld. Vervolgens doe je de praktijkproeve lesgeven en eigen vaardigheid. Stop je met de opleiding voordat je het diploma hebt gehaald? Dan kun je deelcertificaten aanvragen voor de onderdelen die je wel succesvol hebt afgesloten.

Let op: de NKBV diploma’s AIW en HIW zijn op alle niveaus nationaal gecertificeerd door NOC*NSF. In de Alpenlanden wordt deze functie alleen erkend bij het in verenigingsverband verzorgen van alpiene cursussen (dus NKBV-cursussen en –reizen). Voor het op commerciële basis verzorgen van cursussen en tochten is een gidsendiploma of IML diploma benodigd.

Digitale leeromgeving
De NKBV werkt met de digitale leeromgeving itslearning. Hier kun je alle materialen vinden die nodig zijn voor de opleiding. Je leercoach geeft online feedback. In de leeromgeving werk je aan opdrachten en lever je ze in. Hier vind je ook alle opleidingsdocumenten voor de alpiene opleidingen.

Data en inschrijven
De opleiding tot alpiene instructeur 3 wordt eenmaal per twee jaar georganiseerd. De eerst volgende opleiding staat in de planning voor winter 2020-2021. De inschrijving gaat open najaar 2020. Helaas hebben we de opleiding van 2020-2021 moeten annuleren vanwege de onzekerheid rondom de verspreiding van het corona virus. Zodra we meer weten over de volgende opleiding zullen we dat hier communiceren.

Hieronder staat de globale planning:

 • Oktober: selectiedag voor aankomende instructeurs.
 • Oktober: Start Theorie in Woerden
 • November: Theorieweekend in Woerden 
 • Januari: Opleidingsweek in de Alpen 
 • Februari: Afronden portfolio. Twee weken later volgt de uitslag van de portfolio beoordeling 
 • April: Examenweek in de Alpen

Een stage plan je zelf in overleg met de opleiders.

Voor deelname aan de opleiding tot alpiene hoofdinstructeur 4 kun je je interesse kenbaar maken via onderstaande. Bij voldoende aanmeldingen wordt jaarlijks gekeken naar de mogelijkheden. Neem voor meer info en/of aanmelding contact op met de NKBV Academie via opleidingen@nkbv.nl.

Doorstroming
Heb je de opleiding voor AIW3 succesvol afgerond, dan kun je bij de NKBV eenvoudig doorstromen naar een opvolgende opleiding tot HIW4, praktijkbegeleider of naar ATL (met een sneeuwschoenspecialisme). Vraag daarbij altijd naar de mogelijke vrijstellingen voor delen van de opleiding. Een HIW4 kan doorstromen naar een opleidersrol zoals leercoach of beoordelaar. De opleidingen sluiten goed op elkaar aan.

Wil je als alpiene kaderlid ook graag cursussen gaan geven in de rots, is het mogelijk vrijstellingen voor toetsonderdelen of voor delen van de opleiding te krijgen. Deze worden uitgelegd in het document zij-instroom alpien kader naar sportklimkader.

Licentie en bijscholing

Na diplomering kun je aan de slag als alpiene instructeur. De NKBV vindt het belangrijk dat je kennis en vaardigheden op peil blijven. Je diploma is om die reden gekoppeld aan een licentie. Je moet zelf jaarlijks licentieverlenging aanvragen en één of meerdere bijscholingen volgen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. De AOC organiseert regelmatig bijscholingen

Meer informatie

In de kwalificatieprofielen van de diverse opleidingen kun je lezen welke vaardigheden bij de opleidingen behoren. Je vind deze hier: inzetbereik

Voor meer informatie over de NKBV-opleidingen kun je contact opnemen met de NKBV Academie. Wij zijn bereikbaar via:

Telefoon: (0348)485098
E-mail: opleidingen@nkbv.nl