Alpiene Instructeur Zomer

Ben jij een ervaren alpinist en zou jij die ervaring willen delen met anderen? Durf jij met beginnende alpiene klimmers de bergen in te gaan en ze de fijne kneepjes van het vak te leren? Dan zijn de opleidingen tot Alpiene Instructeur (AI) en daarop volgend Alpiene Hoofdinstructeur (HI) geschikt voor jou.

De functie Alpiene Instructeur zomer 

Als Alpiene Instructeur ben je bevoegd om in verenigingsverband alpiene (jeugd)cursussen te (mede)leiden. Je leidt de deelnemers op tot zelfstandig klimmer tijdens prachtige beklimmingen in alpien terrein. De Alpiene Instructeur verzorgt de NKBV alpiene basiscursus t/m alpiene specialisatiecursus (C1 t/m C3 en J1 t/m J3) in de zomer, of de studentencursussen van de NSAC. Afhankelijk van het licentieniveau werk je als begeleiding of als hoofdleiding. De NKBV kent Alpiene Instructeurs op de volgende 2 niveau’s:

 • Alpiene instructeur 3 zomer (AI3Z) - medeleiding bij de alpiene cursussen. Afhankelijk van je licentie niveau assisteer je de hoofdinstructeur of UIAGM berggids bij het geven van de alpiene basiscursus t/m alpiene specialisatiecursus (C1 t/m C3 of J1 t/m J3 cursussen).
 • Hoofdinstructeur 4 zomer (HI4Z) - hoofdleiding en eindverantwoordelijke bij de alpiene cursussen. Afhankelijk van je licentie niveau geef je de alpiene basiscursus t/m alpiene specialisatiecursus (C1 t/m C3 of J1 t/m J3) cursussen. Ook ben je bevoegd om alpiene gletsjertochten te leiden. Je wordt gevraagd mee te denken over de inhoud en opbouw van de cursussen en over nieuwe cursusvormen.

De eerste maanden in Nederland zal de nadruk liggen op het vergroten van je theoretische kennis en didactische vaardigheden. Je maakt een aantal theoretische opdrachten die aansluiten op wat je in de praktijk gaat doen. Als je ingeleverde opdrachten als voldoende zijn beoordeeld, mag je doorstromen naar het praktijkdeel in de Alpen. Daar zal je in een aantal weken opgeleid worden tot volwaardig Alpiene Instructeur. Naast het toetsen en verbeteren van je klimvaardigheden, zal er ook heel veel van je didactische vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel worden gevraagd.

Instructeur bekijkt de oefening van de cursist

De opleiding

De NKBV heeft behoefte aan alpiene instructeurs die de komende jaren actief willen zijn voor het jeugdprogramma van de NKBV en voor de cursussen die voor en door de studentklimmers worden georganiseerd (NSAC). De NKBV heeft met name behoefte aan instructeurs die op termijn willen doorstromen naar hoofdinstructeur.

De fijne kneepjes van het instructeursvak leer je op je eigen tempo en vooral in de praktijk. Alles is erop gericht om tijdens je leerroute jouw competenties te ontwikkelen. Deze leerroute bestaat uit lesdagen, theorieopdrachten in combinatie met een lang praktijkweekend in de Alpen en een week in de Alpen met daarnaast activiteiten die het leerproces ondersteunen. Denk hierbij aan de digitale leeromgeving, literatuur en kundige begeleiding. Tijdens de praktijkdagen word je begeleid door een berggids en een praktijkbegeleider. Daarnaast is er je leercoach die jouw groepje begeleidt tijdens het traject en van aanvullende kennis en vaardigheden voorziet. In de lessen en theorie-opdrachten worden onderwerpen behandeld als:

Tochtenplanning

Oriëntatie

Weerkunde

Alpiene veiligheid/gevaren

Führungstechnik (alpiene techniek)

Reddingstechnieken

Lawinekunde (zomer)

Didactiek en groepsdynamica

Recht en ongevalskunde

 

Het traject tot Alpiene Hoofdinstructeur 4 start met een assessment in de praktijk om te bepalen welke theorieopdrachten of aan welke vaardigheden moeten worden gewerkt. De opleiding is iets minder vast omlijnd en meer zelfsturend. Je bepaalt samen met je leercoach je eigen persoonlijke opleidingsplan en creëert leersituaties en leermomenten voor jezelf. 

De opleiding tot Alpiene Instructeur 3 bestaat uit 3 verplichte lesdagen en een aantal opdrachten, 1 praktijkweek en 1 examenweek. Afhankelijk van wat je al kunt loop je sneller of minder snel door de stof heen. Het aantal studiebelastingsuren is ongeveer 150 uur. Afspraken plan je naar behoefte met je leercoach. 

Voor de opleiding tot Alpiene Hoofdinstructeur 4 is het lastiger in te schatten hoeveel tijd je kwijt bent. Afhankelijk van je eigen niveau loop je sneller of minder snel door de stof. Houd er rekening mee dat je ongeveer een studiejaar in deeltijd bezig bent met opleidingsdagen, theorie en praktijkopdrachten.

Toelating
Om de opleiding tot alpiene instructeur te volgen, moet je voldoen aan de volgende instroomeisen:

 • diploma MBO4, HAVO, VWO of equivalent;
 • minimaal 21 jaar oud;
 • NKBV-lidmaatschap + bergsportverzekering;
 • kunnen deelnemen aan alle opleidingsdagen;
 • in bezit zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp bij Bergsport Ongevallen (EHBBO), of dit behalen vóór deelname aan de proeven van bekwaamheid; Zie de opleidingsinformatie EHBBO;
 • affiniteit met instructie geven en de motivatie dit de opvolgende drie jaren voor de NKBV te doen (je ondertekent hierbij na toelating een instructeursovereenkomst die deze afspraken vastleggen);
 • sociaal vaardig en graag onderweg zijn met groepen.

+ specifiek voor Alpiene Instructeur 3:

 • minimaal drie jaar zelfstandige klimervaring op vergevorderd niveau (minimaal 20 ‘klassieke’ alpiene klimtochten in alle soorten terrein, waarvan circa 5 tot 10 op ZS/AD-niveau. Alle tochten zijn zelfstandig (dus zonder gids of instructeur) gemaakt, met tochtgenoten met evenveel of minder ervaring. Alpiene sportklimroutes, die (groten)deels zijn ingericht met boorhaken, tellen niet mee);
 • in rots soepel 5a kunnen voorklimmen;
 • diploma Sportklimbegeleider 2 Outdoor met geldige licentie (of soortgelijk aantoonbaar niveau).

+ specifiek Alpiene Hoofdinstructeur 4:

 • diploma Alpiene Instructeur 3 zomer met geldige licentie op niveau 3.3;
 • tenminste 3 cursussen geleid (je moet de beoordelingen van gids/hoofdinstructeur kunnen overleggen);
 • tenminste vijf jaar zelfstandige hoogalpiene ervaring in rots en ijs (circa 20 tochten waarvan circa 5 klassieke S/D-toeren. De tochtenlijst dient te worden ingestuurd en moet voldoen aan de richtlijnen die aangegeven zijn op het aanmeldingsformulier);
 • klimvaardigheidsbewijs Adventure Klimmen (of soortgelijk aantoonbaar niveau);
 • diploma sportkliminstructeur outdoor voorklimmen met geldige licentie Multipitch;
 • gebleken organisatorisch vermogen, leiderschapskwaliteiten en uitgesproken verantwoordelijkheidsgevoel.

Kosten
De NKBV investeert fors in jouw opleiding tot Alpiene Instructeur 3. Je bent hierdoor zelf slechts €100,- aan theoriekosten kwijt (prijswijzigingen voorbehouden). Dit is inclusief centrale lessen en lesmaterialen via de digitale leeromgeving, docenten, gidsen, leercoach en proeven van bekwaamheid. Literatuur, printkosten, reiskosten, verblijfskosten en overige kosten zijn voor eigen rekening (je komt hierbij ongeveer uit op €900,- aan eigen kosten totaal).

De opleiding tot Alpiene Hoofdinstructeur 4 wordt tegen nultarief aangeboden. Dit betekent dat de NKBV de gidskosten en begeleidingskosten betaalt en de deelnemer de reis/verblijfskosten. De hoogte van de eigen kosten zijn afhankelijk van je ontwikkelplan en activiteiten, houd er rekening mee dat je zeker een aantal keer in de Alpen moet verblijven voor je opleiding.

Examinering
De opleiding wordt afgesloten met een aantal proeven van bekwaamheid. De afsluitende proeven van bekwaamheid bestaan uit een schriftelijk portfolio, waarin je jouw uitgewerkte praktijkopdrachten en een verslag van de praktijkweek hebt verzameld. Vervolgens doe je de praktijkproeve lesgeven en eigen vaardigheid. Stop je met de opleiding voordat je het diploma hebt gehaald? Dan kun je deelcertificaten aanvragen voor de onderdelen die je wel succesvol hebt afgesloten.

Let op: de NKBV diploma’s voor alpiene instructeurs zijn op alle niveaus nationaal gecertificeerd door NOC*NSF. In de Alpenlanden wordt deze functie alleen erkend bij het in verenigingsverband verzorgen van alpiene cursussen (dus NKBV-cursussen en –reizen). Voor het op commerciële basis verzorgen van cursussen en tochten is een UIAGM gidsendiploma benodigd.

Digitale leeromgeving
De NKBV werkt met de digitale leeromgeving itslearning. Hier kun je alle materialen vinden die nodig zijn voor de opleiding. Je leercoach geeft online feedback. In de leeromgeving werk je aan opdrachten en lever je ze in. Hier vind je ook alle opleidingsdocumenten voor de alpiene opleidingen.

Data + Inschrijven
De opleiding tot Alpiene Instructeur 3 zomer  wordt onder voorbehoud eenmaal per twee jaar georganiseerd. De eerst volgende opleiding staat in de planning voor 2021. De inschrijving gaat open najaar 2020.

Globale opleidingsdata:

 • 18 januari: Intake dag in Woerden

 • 28 maart: Theoriedag Woerden

 • 9-10 mei: Theorieweekend Drenthe

 • 18 juli - 1 aug: Praktijkopleiding + proeve van bekwaamheid

De opleiding tot Alpiene Hoofdinstructeur 4 start bij voldoende geschikte kandidaten (minimaal 4) in de zomerperiode. Het examen wordt in de zomer een jaar later afgenomen.

Doorstroming
Heb je de opleiding voor AI3 zomer succesvol afgerond, dan kun je via de doorlopende leerlijn bij de NKBV eenvoudig doorstromen naar een opvolgende opleiding, zoals de opleiding tot HI4 zomer, praktijkbegeleider of naar Alpiene Tourenleider 3 of 4. Vraag daarbij altijd naar de mogelijke vrijstellingen voor delen van de opleiding.
Een HI4 zomer kan doorstromen naar een opleidersrol zoals leercoach of beoordelaar. De opleidingen sluiten goed op elkaar aan.

Wil je als alpiene kaderlid ook graag sportklimcursussen gaan geven in de rots, is het mogelijk vrijstellingen voor toetsonderdelen of voor delen van de opleiding te krijgen. Deze worden uitgelegd in het document zij-instroom alpien kader naar sportklimkader.

Licentie en bijscholing

Na diplomering kun je aan de slag als alpiene instructeur. De NKBV vindt het belangrijk dat je kennis en vaardigheden op peil blijven. Je diploma is om die reden gekoppeld aan een licentie. Je moet zelf jaarlijks licentieverlenging aanvragen en één of meerdere bijscholingen volgen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. De AOC organiseert regelmatig bijscholingen

Meer informatie

In de kwalificatieprofielen van de diverse opleidingen kun je lezen welke vaardigheden bij de opleidingen behoren. Je vind deze hier: inzetbereik

Voor meer informatie over de NKBV-opleidingen kun je contact opnemen met de NKBV Academie. Wij zijn bereikbaar via:

Telefoon: (0348)485098
E-mail: opleidingen@nkbv.nl