Alpiene tourenleider

Ben jij gek op de bergen en wil je groepen NKBV-leden leiden bij huttentochten en Vreemde Voettochten? Dan is de opleiding tot alpiene tourenleider iets voor jou.

Alpiene tourenleider
Als alpiene tourenleider ben je bevoegd om in verenigingsverband alpiene touren, huttentochten en Vreemde Voettochten te leiden in de zomer. Je begeleidt de deelnemers tijdens prachtige tochten in alpien terrein. Afhankelijk van het tourenniveau werk je als begeleiding of als hoofdleiding. De functie alpiene tourenleiders kent twee niveau’s:

 • Alpiene Tourenleider 3 – Je bent leiding bij de alpiene huttentochten en trektochten. De tochten overschrijden in basis het niveau T3 niet. 
 • Alpiene Tourenleider 4 – Je bent hoofdleiding en eindverantwoordelijke bij trektochten over de gletsjer. Afhankelijk van je licentieniveau leid je lichtere of zwaardere tochten. De tochten overschrijden in de regel het niveau Leicht, Facile, G2, T6+ niet. Je leidt klettersteigtochten tot niveau A of KS1. Wanneer je moeilijkere klettersteige wilt leiden, heb je een extra aantekening nodig op je licentie.

Inzetbereik
Voor alpiene tourenleider 3-tochten is het volgende kenmerkend:

 • De alpiene tourenleider is de hoofdverantwoordelijke op de tocht.
 • De tocht gaat over gemarkeerde, ongemarkeerde en ongebaande paden, echter zonder dat er zekeringsmateriaal nodig is.
 • Soms gaat er een pickel mee voor het remmen op een sneeuwveld indien de condities snel kunnen veranderen door het weer of als paden gedeeltelijk nog bedekt kunnen zijn door sneeuwresten. 
 • Niet binnen deze bevoegdheid valt het beklimmen van toppen (met zekeringsmateriaal) of pasovergangen in steile sneeuw (meer dan 30 graden) en het begaan van gletsjers. 
 • Soms worden eenvoudige sneeuwvelden overgestoken.
 • De tochten overschrijden het niveau BW2/EB/T3 in de regel niet.
 • Nadruk bij de competenties voor de tourenleider ligt op het begeleiden van groepen en didactische kwaliteiten.

Voor apiene tourenleider 4-tochten is het volgende kenmerkend:

 • De alpiene tourenleider is de hoofdverantwoordelijke op de tocht. Op sommige tochten wordt ook een 2e tourenleider ingezet.
 • De ATL4 leidt gletsjertochten in de zomer, waarbij soms gebruik wordt gemaakt van zekeringsmateriaal
 • Soms gaan de tochten over steile sneeuw.
 • De tochten overschrijden het niveau ‘eenvoudig’ (Leicht, Facile, G2, T5) in de regel niet.

De opleiding

De NKBV heeft behoefte aan tourenleiders die gletsjertochten willen begeleiden. Daarmee zijn we specifiek op zoek naar tourenleiders die vlot kunnen doorstromen naar alpiene tourenleider 4. Ook tourenleiders die zich willen inzetten voor de vreemde voettochten zijn van harte welkom.

Tourenleider word je niet na een vijftal theoriedagen, een aantal huiswerkopdrachten, een paar theorietoetsen en een stuk of elf praktijkdagen. De persoon die zich opgeeft moet al het beeld van zichzelf hebben, dat hij als het ware al tourenleider is. Tijdens de opleiding worden dan de puntjes op de i gezet en streven de begeleiders en opleiders ernaar dat ieder eenzelfde minimum eindniveau heeft. Alles is erop gericht om tijdens dat stukje leerroute jouw competenties verder te ontwikkelen. Deze leerroute bestaat uit lesdagen, theorieopdrachten in combinatie met een praktijkweek in Schotland en een week in de Alpen met daarnaast activiteiten die het leerproces ondersteunen. Denk hierbij aan de digitale leeromgeving, literatuur en kundige begeleiding. Tijdens de praktijkdagen word je begeleid door praktijkbegeleiders. De diverse onderwerpen verwerk je tijdens de bijeenkomsten tot een geheel in een aantal integrale opdrachten. In de literatuur en voorbereiding worden onderwerpen behandeld als:

Tochtenplanning

Oriëntatie

Weerkunde

Alpiene veiligheid

Voedingsleer en blessurepreventie

Geologie

Lawinekunde (zomer)

Didactiek en groepsdynamica

Uitrusting

Natuur en milieu

 

 

 

De opleiding tot alpiene tourenleider 3 bestaat uit 4 verplichte lesdagen en een aantal opdrachten, 1 praktijkweek en 1 examenweek. Afhankelijk van wat je al kunt loop je sneller of minder snel door de opdrachten en theorie heen. Houd er rekening mee dat je naast de contactmomenten nog zo'n 80-100u kwijt bent aan zelfstudie en opdrachten.

Het traject tot alpiene tourenleider 4 is minder vastomlijnd en meer zelfsturend. Na voldoende tochten te hebben begeleid en het behalen van de module "Gletsjer" wordt door een opleidingsgids in een alpiene masterclass bepaald of je voldoende vaardigheden hebt om het examen ATL4 af te leggen.

Toelating
Om de opleiding tot alpiene tourenleider te volgen, moet je voldoen aan de volgende instroomeisen:

 • diploma VMBO, HAVO, VWO of vergelijkbaar;
 • minimaal 21 jaar oud;
 • NKBV-lidmaatschap + bergsportverzekering;
 • aanwezig zijn bij alle opleidingsdagen;
 • in bezit zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp bij BergOngelukken (EHBBO), of dit behalen vóór deelname aan de proeven van bekwaamheid; Zie de opleidingsinformatie EHBBO;
 • affiniteit met instructie geven en de motivatie dit de opvolgende drie jaren voor de NKBV te doen;
 • sociaal vaardig zijn en graag onderweg zijn met groepen;
 • goede conditie (5 km kunnen hardlopen <30 minuten)

+ specifiek voor alpiene tourenleider 3:

 • minimaal 6 weken bergwandeltochten gemaakt waarvan minimaal 3 weken zelfstandig met deelnemers van
  hetzelfde of minder niveau;
 • alpiene basiscursus (C1-cursus) gevolgd, of vergelijkbare buitenlandse opleiding;
 • beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel en leidinggevende capaciteiten.

Selectieweekend: Op basis van je aanmelding met motivatie en tochtenlijst word je uitgenodigd voor een selectieweekend. Daarin wordt gekeken naar specifiekere terreinvaardigheden, tochtenplanning en oriëntatie, conditie en groepsdynamische vaardigheden. Na het selectieweekend wordt bepaald met welke deelnemers we de opleiding starten.

+ specifiek voor alpiene tourenleider 4:

 • Alpiene tourenleider 3 met behaalde aantekening 'Gletsjer', of Alpien instructeur 3 met geldige licentie;
 • tenminste 2 tochten/cursussen (mede)geleid; 
 • tenminste vijf jaar zelfstandige hoogalpiene ervaring (circa 20 tochtdagen gletsjerervaring (L en WS) waarvan tenminste 5 dagen zelfstandig (hoofdleiding). De tochtenlijst dient te worden ingestuurd bij het aanmeldingsformulier);
 • in alpiene rots soepel II-e graads op-en af kunnen klimmen;
 • in sportklimgebieden soepel III-e graads on-sight kunnen voorklimmen;
 • gebleken organisatorisch vermogen, leiderschapskwaliteiten en uitgesproken verantwoordelijkheidsgevoel.

Kosten
De NKBV investeert fors in jouw opleiding tot Alpiene tourenleider 3. Je bent hierdoor zelf slechts €100,- aan theoriekosten kwijt (prijswijzigingen voorbehouden). Dit is inclusief centrale lessen en lesmaterialen via de digitale leeromgeving, docenten, gidsen, leercoach en proeven van bekwaamheid. Literatuur, printkosten, reiskosten, verblijfskosten en overige kosten zijn voor eigen rekening (Houd dus rekening met je reis naar Schotland, een reis naar de Alpen, kosten voor overnachtingen in de hut ed. Als je slim plant en carpoolt kun je dit redelijk binnen de perken houden. Gemiddeld komen deelnemers uit op ongeveer €1000,- aan eigen kosten totaal).

De opleiding tot Alpiene tourenleider 4 wordt tegen nultarief aangeboden. Dit betekent dat de NKBV de gidskosten en begeleidingskosten betaalt en de deelnemer de reis/verblijfskosten. De hoogte van de eigen kosten zijn afhankelijk van je ontwikkelplan en activiteiten, houd er rekening mee dat je zeker een aantal keer in de Alpen moet verblijven voor je opleiding.

Examinering
De opleiding wordt afgesloten met een aantal proeven van bekwaamheid. De afsluitende proeven van bekwaamheid bestaan uit een schriftelijk portfolio, waarin je jouw uitgewerkte praktijkopdrachten en een verslag van de praktijkweek hebt verzameld. Vervolgens doe je de praktijkproeve lesgeven en eigen vaardigheid. Stop je met de opleiding voordat je het diploma hebt gehaald? Dan kun je deelcertificaten aanvragen voor de onderdelen die je wel succesvol hebt afgesloten.

Let op: de NKBV diploma’s alpiene tourenleider zijn op alle niveaus nationaal gecertificeerd door NOC*NSF. In de Alpenlanden wordt deze functie alleen erkend bij het in verenigingsverband verzorgen van alpiene cursussen (dus NKBV-cursussen en –reizen). Voor het op commerciële basis verzorgen van cursussen en tochten is een gidsendiploma of IML diploma benodigd.

Digitale leeromgeving
De NKBV werkt met de digitale leeromgeving itslearning. Hier kun je alle materialen vinden die nodig zijn voor de opleiding. Je leercoach geeft online feedback. In de leeromgeving werk je aan opdrachten en lever je ze in.

Data + Inschrijven
De opleiding tot alpiene tourenleider 3 wordt onder voorbehoud eenmaal per twee jaar georganiseerd. De eerstvolgende opleiding stond gepland voor 2020-2021. We hebben, vanwege de corona maatregelen, besloten om de opleiding een jaar uit te stellen. De reeds voor het selectieweekend uitgenodigde deelnemers blijven hun opleidingsplaats behouden. Er komt dus geen nieuwe inschrijving.

Voor het reguliere opleidingsjaar 2022-2023(onder voorbehoud) zal er een nieuwe inschrijfmogelijkheid zijn in de periode augustus-september 2022. Houd dan de website en de aankondigingen in de Hoogtelijn in de gaten.

Hieronder staat de globale planning (oude data opleiding 2020-2021):

 • 20 november (19.00u) t/m 22 november 2020:  Selectieweekend Sy (locatie onder voorbehoud)
 • 16 januari 2021: Eerste trainingsdag - Woerden
 • 20 februari: Tweede trainingsdag - Woerden
 • 20-21 maart: Derde en vierde trainingsdag + kamperen - Nistelrode (locatie onder voorbehoud)
 • 25 april (18.00u) t/m 30 april: Praktijkweek Schotland
 • 25 juli (18.00u) t/m 31 juli: Praktijkweek Alpen (tevens examenweek)

De opleiding tot Alpiene tourenleider 4 loopt in de zomer van het opleidingsseizoen. Nadere info via opleidingen@nkbv.nl

Licentie en bijscholing

Na diplomering kun je aan de slag als Alpiene tourenleider. De NKBV vindt het belangrijk dat je kennis en vaardigheden op peil blijven. Je diploma is om die reden gekoppeld aan een licentie. Je moet zelf jaarlijks licentieverlenging aanvragen en één of meerdere bijscholingen volgen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. De AOC organiseert regelmatig bijscholingenHier vind je het handboek ATL3.

Doorstromen

Als Alpiene tourenleider 3 functioneer je op een niveau equivalent aan dat van een International Mountain Leader (IML). Mocht je willen doorstomen naar de opleiding tot IML, dan verwijzen we voor informatie naar hun website.

Andersom betekent dit ook dat je als IML gemakkelijk kan doorstromen naar de opleiding tot ATL 4.

Stuur voor een NKBV-licentie Alpiene tourenleider 3 een scan van je IML-licentie inclusief geldig jaarzegel en een tochten-CV naar opleidingen@nkbv.nl. Je wordt uitgenodigd voor een stage waarin de potentie voor het Alpiene tourenleider 4-niveau wordt beoordeeld, op basis waarvan je direct kunt instromen in het traject om de aantekening 'gletsjer' te behalen. 

Meer informatie

In de kwalificatieprofielen van de diverse opleidingen kun je lezen welke vaardigheden bij de opleidingen behoren. Je vind deze hier: inzetbereik

Voor meer informatie over de NKBV-opleidingen kun je contact opnemen met de NKBV Academie. Wij zijn bereikbaar via:

Telefoon: (0348)485098
E-mail: opleidingen@nkbv.nl