International Mountain Leader

De opleiding International Mountain Leader (UIMLA) is, naast de berggidsenopleiding (UIAGM) één van de twee internationaal erkende opleidingen voor bergsportprofessionals. Met dit diploma plus geldig jaarzegel mag je in principe over de gehele wereld werken als International Mountain Leader. Tussen de berggidsen-opleidingen en de IML-opleidingen zijn veel overeenkomsten. Er zijn echter ook duidelijke verschillen.

Verschil
Bij de berggidsen ligt het accent meer op de technische handelingen en vaardigheden. Hierbij is het touw, met bijbehorende materialen, een veelvuldig middel om het doel, de top te bereiken. Bij de IML ligt het accent meer op het bewegen en beleven van de bergwereld en zal het touw als laatste middel worden ingezet om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. De berggidsen en IML’s zijn beiden beroepsmatig onderweg in zowel de zomer- als de winterperiode. De IML’s hebben hierin soms een andere werkomgeving: geen klim-, geen skiactiviteiten. Het verplaatsen over gletsjers is uitzonderlijk en sterk gereguleerd

NLAIML
De Nederlandse beroepsopleiding tot International Mountain Leader is een door NOC*NSF en UIMLA erkende opleiding. Deze wordt verzorgd door de vereniging NLAIML (de Nederlandse Associatie van International Mountain Leaders).
De NLAIML is een NKBV-opleidingscentrum dat als enige in Nederland deze opleiding aanbiedt. Ook in andere landen (onder andere Duitsland, Engeland, Frankrijk en Zwitserland, Oostenrijk) wordt de opleiding tot International Mountain Leader aangeboden. Ga voor meer informatie naar de website van de NLAIML.

UIAGM Berggids
Een opleiding tot UIAGM berggids kan maar in een paar landen worden gevolgd. Er is geen Nederlandse berggidsopleiding. Kijk op de website van de UIAGM voor meer informatie.