Bijscholing Opleiders - eenheid in beoordelen

Bijscholing Opleiders - eenheid in beoordelen

Vindt plaats op door NKBV opleidingen

In deze bijscholing bespreek je, door middel van intervisie, de actuele praktijk van de NKBV proeven van bekwaamheid

Lokatie: woerden

 

Programma:

1. welkom + korte introductie over aanleiding van deze sessie. 
2. start intervisie rondes. Je bespreekt met je mede-opleiders actuele situaties uit de beoordelaars praktijk. Wat komen zij tegen bij de beoordelingen, hoe verhoudt zich dat tot de opleidingen die jij en je mede-opleiders verzorgen.
3. bespreken nieuwe PVBs.
4. nabespreking en afsluiting.

Lokatie: Woerden

Tijdstip: 19.30u-22.00u

Aantal bijscholingspunten: 1 punt voor elke opleidersrol.