Opnieuw beklimbaar maken Sy

Opnieuw beklimbaar maken Sy

Vindt plaats op

Meehelpen bij onderhoud en inrichting van Belgische klimgebieden telt als bijscholing voor licentiebehoud.

Jaarlijks is er in de klimgebieden die door de twee Belgische federaties KBF en CAB worden beheerd veel onderhoud nodig. Zo wordt er losse rots verwijdert, de vegetatie in toom gehouden, nieuwe paden aangelegd, herbehaakt en worden landschapselementen met bijzondere natuurwaarden extra onderhouden of juist ontzien. 

Onderhoud vind het meest in het najaar en de winter plaats, wanneer de klimgebieden rustig zijn en vogels niet verstoord worden.

Meehelpen

Al dit onderhoud staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Nederlandse regio's, verenigingen en individuen kunnen hieraan een steentje bijdragen. Je bijdrage wordt heel erg gewaardeerd! Sportkliminstructeurs outdoor voorklimmen en sportklimbegeleiders outdoor kunnen hun inzet ook inzetten voor het behoud van hun licentie. Een dag meehelpen met onderhoud bij een door CAB of KBF georganiseerde activiteit telt voor 1 of 2 licentiepunten, afhankelijk van de activiteiten:

  • regulier onderhoud (kap, losse rots verwijderen e.d.): 1 punt.
  • inrichten, behaken: 2 punten.

Omdat we het onderhoud en de inrichting van de nieuwe Belgische klimgebieden Maizeret, Flône, Tour-en-Beche, Spontin en Anhee, en de herinrichting van Sy actief willen stimuleren geldt tijdelijk dat alle onderhoudsdagen in het winterseizoen 2017/2018 in aanmerking komen voor 2 licentiepunten. 

Aanmelden

Neem contact op met Joe Dewez rochers@clubalpin.be (kan ook in het Nederlands) als je mee wilt helpen.