Wilderness Survival First Aid in Oostenrijkse Alpen

Wilderness Survival First Aid in Oostenrijkse Alpen

Vindt plaats op tot en met

Beschik je al over een EHBBO certificaat en wil je je bijscholen in de Oostenrijkse Alpen?

Inkeiler:
Op Vrijdag 15 februari en zaterdag 16 februari 2019 wordt een opleiding 'Eerste Hulp bij Bergsport-Ongevallen' gehouden in de Oostenrijkse Alpen (https://academie.nkbv.nl/licenties-en-bijscholingen/ehbbo). De opleiding wordt georganiseerd door en voor deelnemers aan de opleiding tot Alpiene instructeur 3 Winter (AI3W) ‘18/’19, maar omdat er plaats is voor meer deelnemers, staat zij open voor andere leden. Daartoe behoren zij die al over EHBBO-certificering beschikken, maar juist bergsportspecifieke vaardigheden - in de bergen - willen trainen. Deelname levert [_]medische bijscholingspunten op volgens het licentiereglement van de NKBV. De opleiding wordt georganiseerd door deelnemers aan de opleiding tot AI3W en gegeven door het team van FYLGJUR (https://www.christomotz.com). In het programma wordt mede met toevoeging van aspecten van suvivalkunde en bushcraft  gezorgd voor een onvergetelijke ervaring. Met meer deelnemers nemen de aangegeven kosten per deelnemer (zie verderop) af.

Locatie:
Oostenrijkse Alpen

Doelgroep:
Alpiene instructeurs en toertochtleiders NKBV

Aantal deelnemers:
minimaal 8, maximaal 16

Instructeurs:
Kamil van der Velde, chirurg i.o., eerstehulpinstructeur
Christo Motz, lid medische commissie NKBV, Wilderness-EMT/SERE A-instructeur

Certificering:
licentiepunten NKBV
LEH NIBHV-certificering en -pas

Materialen inbegrepen:
Handboek Buitensport EHBO, Harry Palsma en Christo Motz,
vierde, herziene druk, Elsevier gezondheidszorg, 2008
noodkaart FYLGJUR, november 2018
gewondenkaart FYLGJUR

Materialen mee te nemen door cursisten:
- sneeuwschep
- mes/boomzaag
- eerstehulpkit
- survivalkit/waterdicht en afgesloten op de man/vrouw: firesteel, kompas, fluitje, tampon, waxine-licht, gezonde reep, waterzuiveringstabletten, spiegeltje, potlood, papier
- bivakzak
- winterslaapzak
- rubberen isolatiemat
- warme handschoenen
- muts
- skibril/zonnebril
- zonnebrand
- werkhandschoenen
- warme kleding die sterk is, niet snel beschadigt en vuil mag worden
- zwemkleding
- drinkbeker/thermos/camelbag
- toiletartikelen
- zonnebrand, maximale beschermingsfactor
- ICE: In case of Emergency: telefoonnummer(s) familie/vrienden

Doelstellingen:
Een tweedaagse cursus EHBBO/wilderness survival first aid voor alpiene instructeurs, toertochtleiders en mensen die voor hun werkzaamheden reizen in dunbevolkte gebieden met weinig tot geen medische voorzieningen. Improvisatie is een wezenlijk onderdeel van de cursus. In deze 18-uur durende cursus leer je jouw veiligheid en die van jouw tochtgenoten te waarborgen en jouw alertheid te vergroten.
Op basis van het ‘Basic Life Support (BLS)’-systeem leer je een slachtoffer te benaderen, elementaire levensreddende handelingen uit te voeren, het slachtoffer te stabiliseren en hem of haar transportgereed te maken. Met behulp van het C-ABCDE-protocol, - Catastrophic Bleeding,Airway, Breathing, Circulation, Disability and Exposure/Environmental.- leer je praktische vaardigheden toe te passen, zoals het improviserend stelpen van een catastrofale bloeding en het gebruik van een Combat Application Tourniquet (CAT), drukpunten en handgrepen bij (slag)aderlijke bloedingen, de wervelkolom van het slachtoffer immobiliseren bij verdenking van, of een daadwerkelijk, hoog-energetisch trauma, het beoordelen van een bedreigde ademweg, het vrijmaken van een geobstrueerde ademweg, het beademen van een bewusteloos slachtoffer, reanimatie en het gebruik van een AED, volgens de internationale richtlijnen van de European Resuscitation Council (ERC), 2015.
Verder leer je de bewustzijnsstatus van een slachtoffer aan de hand van het protocol AVPU (Awake, Verbal, Pain, Unresponsive) weer te geven en een tweede onderzoek uit te voeren. In deze tweedaagse training, die grotendeels in het terrein plaatsvindt, zullen wij tussen de skillsstations en het theoretische onderricht praktische oefeningen en scenario’s uitrollen, waarbij de geleerde vaardigheden getraind worden.
Voor deelname is geen voorkennis vereist. Fysieke en mentale fitheid is een basisvereiste. Het programma hierna is een leidraad, die afhankelijk van de behoeften, (weers-)omstandigheden en de voortgang van het leerproces kan worden aangepast.

Kosten:
Prijs per deelnemer € 500 incl. BTW, exclusief, reis- en verblijfkosten, vooraf te voldoen. Het minimumaantal deelnemers (8) is bereikt; de cursus gaat door. Deelnemers kunnen eigen accommodatie boeken of met andere deelnemers een appartement delen; de organisatoren zoeken naar geschikte accommodatie in functie van het aantal aanmeldingen.

Aanmelding:
Derk Prinsen (prinsen.derk@gmail.com); M 06 20 21 06 45.

Programma
Dag 1 BLS en Casuïstiek
0800-0830: welkom ; presentielijst; gezondheidsverklaring; voorstelronde
0830-1000: preparatie; Body- and Situational Awareness; Energy- and Stress Management; relatie ademhaling, beweging, voeding, slaap/rust, acclimatisatie en veiligheid; Tactical- and Burst breathing
1000-1100: vijf regels van de Eerste Zelf-Hulp; noodcommunicatie; gebruik gewondenkaart; triage
1100-1230: eerste-hulpkit; C-ABCDE-protocol; basale eerstehulpvaardigheden: stelpen catastrofale bloeding, drukpunten, verbandleer, Rautek, transporttechnieken
1230-1300: pauze
1300-1400: eenvoudige ademwegmanoeuvres; abdominal thrust; benaderingsprotocol; hals-fixatie bij verdenking van cwk-letsels; controle ademweg; buik-naar-rugligging; stabiele zijligging
1400-1530: shock en flauwte; acute ziektebeelden: diabetes, epilepsie, herseninfarct, circulatiestilstand; reanimatie- en AED-hulpverlening
1530-1700: breuken, verstuikingen, ontwrichtingen; reponeren; SAM-splint en impro-spalken; brandwonden
1700-1800: environmental emergencies - hoogte, koude, hitte, steken en beten; Epi-pen; transport en evacuatie
1800-2130: avondprogramma - wintersurvival, bivak, bushcraft/koken op open vuur,
bivak bouwen, vuur maken met een fire steel

Dag 2 Environmental emergencies en Casuïstiek
0800-0830: vragen over dag 1
0830-0900: MC-examen LEH, NIBHV
0900-0930: preventieve gezondheidszorg, hygiene & dental fitness
0930-1100: wound management - wondreiniging en hechttechnieken
1100-1200: improvisatie brancards, met behulp van o.a.: skistokken, zeil/tarp/bivakzak
1200-1300: pauze
1300-1530: casuïstiek
1530-1700: blootstelling aan koude/ijsbad
hypo-packaging / opwarmen
1730-1800: evaluatieformulier en afronding
1800-2400: binnenprogramma