Auditbeleid

De NKBV werkt voor de opleidingen met NKBV erkende opleidingscentra. Dit zijn zo’n 70 verschillende centra met verschillende achtergrond, aanbod en uitgangspunten. Hier onder vallen onder andere:

 • NKBV regio’s
 • Studenten alpenclubs (SACs)
 • Klimverenigingen
 • Klimhallen
 • Outdoor bedrijven
 • Onderwijsinstellingen

Door middel van de erkenning opleidingscentrum heeft de NKBV ook de rol op zich genomen om de kwaliteit van deze opleidingscentra te ontwikkelen en te bewaken. Dit betekent dat de NKBV verantwoordelijk is voor:

 • Aanleveren van actuele kwalificaties
 • Aanleveren van de toetsprotocollen
 • Controle op proces en product
 • Controle op kwaliteit en innovatie

Periodieke en instapaudit
Vanaf januari 2016 zal de NKBV invulling gaan geven aan haar rol als kwaliteitsbewaker van de opleidingen met behulp van een auditorganisatie. Ieder opleidingscentrum ontvangt dan eens per 4 jaar een periodieke audit. Ook zal elke organisatie die NKBV erkend opleidingscentrum wil worden een instapaudit ontvangen. 

Aanvragen audit
De verantwoordelijkheid voor de aanvraag van de audit ligt bij het opleidingscentrum. Dit geldt zowel voor de instap- als de periodieke audit. Mocht een opleidingscentrum eerder dan gepland een audit willen, kan dit worden aangevraagd. Overschrijden van de frequentie is alleen mogelijk na toestemming van de auditorganisatie. Najaar 2017 ontvangt ieder erkend opleidingscentrum een mail met toelichting en een uitnodiging om een voorkeur uit te spreken over de jaarplanning 2017-2020.

Handboek auditbeleid
Alles rondom de audit is eenvoudig omschreven in het handboek auditbeleid [laatste upload 3-3-2017]. Hierin wordt het beleid toegelicht, vind je de checklijsten die de auditor gebruikt bij de audit en vind je het klachten en beroepsreglement.

NKBV erkend opleidingscentrum
Ieder NKBV opleidingscentrum

 • mag gebruik maken van NKBV logo Erkend opleidingscentrum in haar uitingen
 • ontvangt bordje Erkend opleidingscentrum voor op de deur
 • heeft het recht om NKBV materialen kosteloos te gebruiken om opleiding te verzorgen
 • wordt gepubliceerd op de NKBV academie-website als erkend opleidingscentrum.

De gedetailleerde audit verslagen zijn alleen voor het opleidingscentrum inzichtelijk.

Kosten
De auditkosten voor periode 2017-2020 worden per opleidingscentrum eenmaal vergoed door de NKBV. Na deze periode zal een nieuwe tariefsstelling plaatsvinden. 

Planning audit 2017-2020
Momenteel wordt een vierjarenplanning gemaakt en wordt de aanvraag en inzage mogelijkheid ontwikkeld. Updates zullen via deze pagina gedeeld worden en zullen ook via de mail naar de opleidingscentra wordt gecommuniceerd. 

Weet jij nu al zeker als opleidingscentrum dat je in 2017 graag een audit wilt, dan kun je deze direct aanvragen via onderstaande knop: