Auditbeleid

De NKBV werkt voor de opleidingen met NKBV erkende opleidingscentra (OLC). Dit zijn zo’n 70 verschillende centra met verschillende achtergrond, aanbod en uitgangspunten. Hieronder vallen:

 • NKBV regio’s
 • Studenten alpenclubs (SACs)
 • Klimverenigingen
 • Klimhallen
 • Outdoor bedrijven
 • Onderwijsinstellingen

Door middel van de erkenning van opleidingscentra heeft de NKBV de rol op zich genomen om de kwaliteit van de NKBV erkende opleidingscentra te ontwikkelen en te bewaken. Dit betekent dat de NKBV verantwoordelijk is voor:

 • Aanleveren van actuele kwalificaties
 • Aanleveren van de toetsprotocollen
 • Controle op proces en product
 • Controle op kwaliteit en innovatie

Sinds januari 2016 geeft de NKBV invulling aan haar rol als kwaliteitsbewaker van de opleidingen. Hiervoor is een auditbeleid opgesteld en een auditorganisatie ingericht. Het uitgangspunt van dit auditbeleid is dat ieder NKBV erkend OLC eens per 4 jaar een periodieke audit ontvangt. Daarnaast ontvangt elk nieuw NKBV erkend OLC een instapaudit.

Periodieke audit
NKBV erkend opleidingscentrum ontvangt eens per 4 jaar een periodieke audit. Bij deze periodieke audit komt de auditor op gesprek. Tijdens de audit wordt er gekeken of de gemaakte afspraken tussen de NKBV en OLC nagekomen worden. Tevens wordt er gekeken naar het doorontwikkelen van het OLC.
Zo houden we alle neuzen dezelfde kant op en kunnen de OLC leren van iemand die eens van buitenaf naar de organisatie kijkt.

Instapaudit / NKBV opleidingscentrum worden
Als een organisatie NKBV erkend opleidingscentrum wil worden dan worden over het algemeen deze stappen ondernomen: 

 1. Gesprek met de NKBV-Academie over plannen, wensen en doelen van deze organisatie en de eisen aan een erkend opleidingscentrum.
 2. Uit het gesprek volgt een actieplan op maat om aan de eisen te voldoen. De organisatie gaat hiermee aan de slag.
 3. Na circa een halfjaar opstarten ontvangt deze organisatie een instapaudit. Hieruit komt een uitslag. Na een positieve instapaudit mag een organisatie zich NKBV erkend opleidingscentrum noemen. 

Wat mag je als erkend opleidingscentrum

 • gebruik maken van NKBV logo Erkend opleidingscentrum in haar uitingen
 • ontvangt bordje Erkend opleidingscentrum
 • heeft het recht om NKBV materialen kosteloos te gebruiken om opleiding te verzorgen
 • wordt gepubliceerd op de NKBV academie-website als erkend opleidingscentrum

Handboek auditbeleid
Alles rondom de audit is eenvoudig omschreven in het handboek auditbeleid [laatste upload 16-03-2018]. Hierin wordt het beleid toegelicht, vind je de checklijsten die de auditor gebruikt bij de audit en vind je het klachten en beroepsreglement.

Aanvragen audit
De verantwoordelijkheid voor de aanvraag van de audit ligt bij het opleidingscentrum zelf. Dit geldt zowel voor de instap- als de periodieke audit. Als bestuurslid, locatiemanager, directeur, eigenaar, leercoach of lid van de opleidingscommissie kun je de audit aanvragen. Mocht een NKBV erkend opleidingscentrum eerder dan gepland een audit willen, dan kan dit altijd worden aangevraagd. Overschrijden van de frequentie is alleen mogelijk na toestemming van de auditorganisatie.

Wil je een audit aanvragen, of wil je het handboek bekijken, dan kan dat via onderstaande knoppen:

             

Planning audit 2017-2021

In de vier jarenplanning kun je zien in welk jaar jouw OLC een audit krijgt.
Weet je nu al dat je de audit graag later of eerder wil laten plaatsvinden, laat dit via de mail naar lisa.ozmay@nkbv.nl weten. Dan gaan we kijken naar de mogelijkheden om te schuiven.

Updates zullen via deze pagina gedeeld worden en zullen ook via de mail naar de NKBV erkende opleidingscentra wordt gecommuniceerd. 

Kosten
De auditkosten voor periode 2017-2021 worden per opleidingscentrum eenmaal vergoed door de NKBV. Na deze periode zal een nieuwe tariefstelling plaatsvinden.