Bestuurlijk kader

[Deze pagina is nog in ontwikkeling]

Hier delen we interessante en relevante info voor bestuurlijk kader.

Sportsubsidiewijzer
De Sportsubsidiewijzer biedt sportverenigingen en -organisaties de mogelijkheid eenvoudig te achterhalen of er interessante subsidieprogramma’s zijn in Nederland of in Europa. Daarnaast worden er 15 tips gegeven hoe subsidies aan te vragen. Wil je systematisch zoeken? Beantwoord dan de vragen in de digitale versie, dan selecteert de Sportsubsidiewijzer automatisch de mogelijkheden die voor jouw organisatie relevant kunnen zijn. Ook voor een totaaloverzicht van de subsidies kun je op deze website terecht. 

'Gereedschap voor bestuurlijke vernieuwers' 
Bestuurlijke vernieuwing staat hoog op de agenda in de sportwereld. De samenstelling van sportbesturen is daarbij een belangrijk thema; divers samengestelde besturen doen het namelijk beter. Onderzoek toont echter aan dat een evenwichtige taakverdeling, onder andere in besturen van sportverenigingen, in de praktijk nog ver te zoeken is. NOC*NSF introduceerde daarom eind vorig jaar een instrument voor verenigingsondersteuners om hen te helpen bij een ontwikkeling richting meer diversiteit in besturen: gereedschap voor bestuurlijke vernieuwers. Inmiddels is er ook een workshop ontwikkeld die handvat geeft aan deze gereedschappen.

Positieve sportouders met de workshop ‘Lang leve de sportouder’

Wil uw vereniging ook graag een positieve bijdrage van ouders langs baan, bak, bad of veld? Sportieve ouders bij wie het sportplezier van hun kinderen voorop staat en die zorgen voor een prettige sfeer binnen de club? Dat kan met de workshop ‘Lang leve de sportouder’.

Voor wie?
De workshop is voor beginnende sportouders en wordt gegeven op uw vereniging. Onder leiding van een getrainde workshopbegeleider gaan de ouders, samen met trainers en coaches van uw vereniging, kijken naar het sportplezier van hun kinderen en de bijdrage die zij daar als ouders aan kunnen leveren. De kinderen worden bij de workshop betrokken doordat zij vooraf zogenaamde ‘stoplichtkaarten’ invullen, waarop zij aangeven welk gedrag ze wel en welk gedrag zij niet leuk vinden van hun ouders.

Wat komt er aan bod? De volgende thema’s worden besproken:

  •         sportplezier voor kinderen;
  •         de eigen emoties van de ouders;
  •         positief benaderen;
  •         effectief complimenteren.

Organisatie
De workshop duurt twee uur en wordt gegeven voor een groep van vijftien tot veertig beginnende sportouders. Een bredere deelname kan alleen in overleg met de workshopbegeleider.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.tvsportplezier.nl of vraag de workshop aan via opleidingen@nocnsf.nl