NKBV kwalificaties

Op deze pagina vind je een overzicht van alle opleidingen van de NKBV. De opleidingen van de NKBV zijn onderverdeeld op basis van de drie kerndisciplines; alpinisme, bergwandelen en sportklimmen. Daarnaast zijn er opleidingen tot opleider. De opleidingen met het laagste KSS-niveau staan bovenin de figuur; hoe lager in het figuur hoe hoger het niveau. Als je een opleiding wil volgen raden we je aan de leerlijn volledig (kolomsgewijs) te volgen, startend bij het laagste niveau. De opleidingen zijn competentiegericht. Heb je elders ervaring opgedaan en eerder verworven competenties die die relevant zijn voor jouw opleiding (vrijstellingen), dan kunnen we voor jou een opleiding op maat maken. 

Klik op een opleiding voor meer informatie. Bepaalde opleidingen worden aangeboden door de landelijke NKBV, andere opleidingen en bijscholingen kun je volgen in één van de circa 70 opleidingscentra van de NKBV verspreid over het land. 

 

  

 

Bijscholingen 
Sommige opleidingen kennen meerdere uitstroommogelijkheden. Deze staan vermeld in de witte kaders (IT en Outdoor in de figuur hieronder). In de groene kaders (Drytool 2, IJsklim 2 en Klettersteig 2 in de figuur hieronder) staan de aantekeningen die bovenop de reguliere basisopleiding zijn te behalen. Lees op deze pagina meer over de aantekeningen.

De verdiepingsbijscholingen moeten niet verward worden met de bijscholingen voor behoud van licentie. Meer informatie daarover is te vinden bij het licentiestelsel

NOC*NSF
De opleidingen van de NKBV zijn opgebouwd op basis van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS), de erkende opleidingsstructuur van NOC*NSF. Hiervoor is gekozen omdat een goede opleidingsstructuur op het terrein van sportopleidingen een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van instructeurs, trainers en coaches in Nederland. Kwaliteit die ten goede komt aan de sporters. Het werken volgens deze structuur biedt de mogelijkheid om sportopleidingen op efficiëntere wijze te organiseren en samenwerking tussen opleidingsinstituten van de diverse sportbonden eenvoudiger te maken. 

Kwalificatieprofielen
Kijk hier om de kwalificatieprofielen in te zien. In zogenaamde kwalificatieprofielen (KP) wordt beschreven welke werkzaamheden en competenties minimaal nodig zijn om een bepaalde functie te kunnen vervullen. In een KP staan de kerntaken centraal. De kerntaken worden opgesplitst in een aantal werkprocessen en de competenties die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden. Voor elke functie binnen de NKBV zjin sportspecifieke KP's geschreven.