Overzicht reglementen

De NKBV kent op gebied van opleiding, toetsing en licenties een aantal reglementen die dit proces ondersteunen. 
In de website van de NKBV-academie kom je deze bij de verschillende onderwerpen tegen. Hier vind je het totaaloverzicht:
 
Toetsreglement sport NOC*NSF
Het toetsreglement beschrijft het proces rondom toetsing. De NKBV volgt NOC*NSF in de Kwalificatie Structuur Sport. Dit toetsreglement is een generiek document van NOC*NSF. Er wordt in beschreven hoe je bezwaar maakt tegen een beslissing van de Toetscommissie en hoe je in beroep gaat als je het niet eens bent met het besluit na je bezwaar.

Voor de toetsreglementen per opleidingstraject verwijzen we je naar de digitale leeromgeving.
 
Licentiereglement 
Sinds 1 januari 2016 heeft de NKBV een nieuw licentiestelsel om de kwaliteit van de cursussen, trainingen, wedstrijden en reizen hoog te kunnen houden. Trainers, instructeurs, tourenleiders, wedstrijdkader en opleiders moeten jaarlijks een nieuwe licentie aanvragen, als bewijs dat ze nog steeds in staat zijn hun functie goed uit te oefenen. Uitleg over het licentiestelsel en een download van het licentiereglement vind je op de pagina 'Het licentiesysteem van de NKBV'.
 
Beroepsreglement
De stroomschema's voor indienen bezwaar en beroep vind je bij licenties - commissie van beroep voor toetsing
 
Auditbeleid
Informatie over het auditbeleid is hier te vinden.