Veilig sportklimaat

Iedere week beleef je samen met miljoenen andere Nederlanders waarschijnlijk veel plezier aan sport. Is het niet als sporter, dan wel als vrijwilliger of toeschouwer. Vaak is de sfeer op en rond het veld, baan, wand of bad prima, maar zo nu en dan komt helaas ook ongewenst gedrag en soms zelfs agressie of geweld voor.

Wat is een veilig Sportklimaat
Om te zorgen dat sport leuk blijft, en nog leuker wordt, hebben de sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Een klimaat waarin je met plezier sport en jezelf kan zijn.

Voor een sportbond als de NKBV is het van belang dat onze jonge sporters hun sport veilig kunnen beoefenen. Zowel in technische zin, als in sociaal-emotionele zin en op het gebied van lichamelijke integriteit. Op deze pagina lees je over gedragsregels die seksuele intimidatie moeten voorkomen en over het inschakelen van een vertrouwenscontactpersoon. Ook vind je alle informatie over de Verklaring Omtrent Gedrag die vrijwilligers en trainers die met jongeren en verstandelijk gehandicapten moeten aanvragen.

Gedragregels seksuele intimidatie
NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.

De gedragsregels zijn op 20 mei 1997 vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. De NKBV is lid van NOC*NSF, daarmee zijn de gedragsregels ook van toepassing op verhoudingen binnen de klim- en bergsport tussen sporters onderling, tussen kader onderling en tussen sporters en kader. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Deze gedragsregels zijn van toepassing voor iedereen die namens of voor de NKBV activiteiten/trainingen organiseert.

Download het document Gedragsregels seksuele intimidatie.

Vertrouwenscontactpersoon
Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt, zoals een vertrouwenscontactpersoon. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.

Download het document Vertrouwenscontactpersoon.

Verklaring omtrent gedrag
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de middelen die ingezet kan worden om zorg te dragen voor deze veiligheid. Elke vrijwilliger die met jongeren werkt, moet zo'n VOG aanvragen. Het is een check om te zien of iemand eerder een veroordeling heeft gehad voor onacceptabel gedrag.

Het aanvragen van een VOG is voor vrijwilligers en trainers gratis en kan via een online aanvraagformulier. NKBV wil dat haar vrijwilligers en trainers vanaf juni 2015 periodiek een VOG aanvragen als ze met jeugd en verstandelijk gehandicapten werken. 

Voor wie?
Om in aanmerking te komen voor een gratis VOG moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

  1. De vrijwilliger vervult een vrijwilligersfunctie bij de sportvereniging/ sportbond waarbij de onkostenvergoeding niet meer dan   € 1.500,- op jaarbasis bedraagt. 
  2. De vrijwilliger werkt in het uitoefenen van zijn/haar functie met minderjarigen (onder de 18 jaar) of verstandelijk gehandicapten (in alle leeftijden). 
  3. De organisatie waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is een sportorganisatie. 
  4. De sportvereniging/ sportbond waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is een rechtspersoon, heeft een Kamer van Koophandelnummer en geen winstoogmerk. 
Verplicht aanvragen van VOG voor NKBV-vrijwilligers

De NKBV onderscheidt twee verschillende groepen als het gaat om de aanvraag van een VOG. Download de handleiding voor het inrichten van het veilig sportklimaat.

1. Vrijwilligers die actief zijn in naam van de bond /vereniging, en aldaar werken met jeugd en verstandelijk gehandicapten. Dat zijn: 

• Vrijwilligers binnen de regio
• Alpien instructeurs bij jeugdcursussen 
• Trainers binnen de Regionale Talenten Centra 
• Trainers en instructeurs binnen de aangesloten klimverenigingen 

Voor deze groep is het vanaf 1 januari 2016 verplicht eens in de drie jaar een VOG aan te vragen en te overleggen aan de vereniging/bond voor wie hij/zij werkzaam is. Aanvragen van een VOG wordt voor deze groep vergoed.

Vrijwilligers in deze zijn bijvoorbeeld regio instructeurs en begeleiders die werken met jeugd, alpien instructeurs die jeugdcursussen (mede)leiden, RTC trainers en jeugdtrainers binnen aangesloten klimverenigingen.

Wie vraagt de VOG aan?
Als je voor de regio/klimvereniging activiteiten organiseert dan krijg je vanuit het lokale bestuur een verzoek om een gratis VOG aan te vragen. 

De klimvereniging of regio zet de VOG klaar en initieert het aanvraagproces door het eerste deel van het VOG-aanvraagformulier in te vullen. Vervolgens overhandigt ze het (deels) ingevulde aanvraagformulier aan jou, hiervoor ontvang je een bericht per email. Je maakt de aanvraag voor de VOG daarna zelf af.

Als je voor de landelijke NKBV activiteiten/trainingen of andere werkzaamheden doet, dan kan je een gratis VOG aanvragen. Dit kan je doen door een email te sturen naar opleidingen@nkbv.nl. Stuur je lidnummer, volledige naam en geboortedatum mee. ​Aanvragen via de NKBV, erkende klimverenigingen en NKBV regio's zijn gratis, zolang de aanvraag via deze genoemde organisaties gedaan wordt. Je kan geen eigen aangevraagde VOG's declareren als vrijwilliger. ​

2. Trainers met of zonder een NKBV-licentie die werkzaam zijn in de klimhallen en niet-aangesloten klimverenigingen, en aldaar werken met jeugd en/of verstandelijk gehandicapten. Voor deze groep kan de NKBV een VOG niet verplicht stellen, maar wordt het met het oog op het zorgzaamheidsbeginsel wel streng geadviseerd. Aanvragen is voor trainers met een NKBV-licentie gratis. Dat kan via de online aanvraagprocedure van de NKBV. Ben je een trainer zonder NKBV-licentie, die wel werkzaam zijn met jeugd en verstandelijk beperkten, mail dan over de mogelijkheden met opleidingen@nkbv.nl

Vanaf 1 januari 2016 behoort het overleggen van een VOG tot de ingangseisen voor het SKT2, SKT3 en SKT4 examen.

Informatie
Dit document is bedoeld om jou als vrijwilliger te informeren over het Veilig Sportklimaat. Je vindt meer informatie over afgesproken gedragsregels die seksuele intimidatie moeten voorkomen en over het inschakelen van een vertrouwenscontactpersoon. Daarnaast vind je alle informatie over het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag, die vrijwilligers en trainers die met jongeren en verstandelijk gehandicapten werken, (verplicht) moeten aanvragen.