Bijscholingen

 

Het licentiestelsel van de NKBV is er op gericht de vaardigheden van de trainers, begeleiders, instructeurs, tourenleiders en opleiders op niveau te houden via bijscholing. Iedereen die een licentie heeft, moet daarom jaarlijks één of meerdere bijscholing(en) volgen. Er zijn functiespecifieke bijscholingen, algemene EHBBO-bijscholingen en voor de Alpiene functies ook bijscholingen in Alpien/VVT terrein. Daarnaast ontwikkelen we elektronische bijscholingen.  

Tijdsinvestering
De hoeveelheid bijscholing die jaarlijks gevolgd moet worden, wordt berekend in punten. De tijdsinvestering per punt is vergelijkbaar met 4 uur of 1 dagdeel. Heb je meerdere licenties en ben je bijvoorbeeld naast je sporttechnische functie ook LC+PB+BE (of een andere combinatie)? In dat geval volg je jaarlijks 1 punt extra bijscholing bovenop de bijscholing voor de sporttechnische functie (zie onderstaande tabel). 
 
 
Waar vind je bijscholingen?
Bijscholingen worden georganiseerd door onder meer de landelijke NKBV organisatie, door de Alpiene Opleidingscommissie(s), door de Academie voor Sportkader en natuurlijk lokaal. De lokale bijscholingen zijn de bijscholingen die door de opleidingscommissies van regio’s, clubs en verenigingen georganiseerd worden, om de eigen mensen naar behoefte opleiden en bijscholen. Het nieuwe licentiestelsel van de NKBV biedt specifiek de mogelijkheid om door te gaan met het organiseren van deze bijscholingen voor de eigen mensen. Maar ook de bijscholingen die aangeboden worden door commerciële partijen of door individuen (op vrijwillige basis of als (semi)professional) komen - mits ze aangemeld zijn - in de bijscholingsagenda.

Eisen 
De eisen waaraan (verplichte) bijscholingen moeten voldoen worden getoetst door 'expertteams' die per tak van sport zijn samengesteld. De leden van dit expertteam stellen op basis van hun expertise en geluiden uit het veld de bijscholingskalender samen. De Licentie- en Toetsingscommissie (LTC) is de hoofdverantwoordelijke achter dit proces. Er zijn vier expertteams: alpien, sportklimmen, opleiders en trainers. NKBV Academie vervult de rol van intermediair tussen de verschillende partijen. 
 
Zelf bijscholingen organiseren

Als een regio constateert dat het, bij de eigen actieve kliminstructeurs, aan bijvoorbeeld de beheersing van het vallen ontbreekt, dan kun je een bijscholing over dit onderwerp organiseren. Je kan ook aanhaken bij een bijscholing die wordt aangeboden door een regio of vereniging in de buurt of door NKBV landelijk. Op deze wijze kun je je eigen instructeurs faciliteren. Houd er wel rekening mee dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor het invoeren van de gevolgde bijscholing(en) in MijnNKBV.

Je kunt de bijscholingen die je zelf (als SAC, NKBV-regio, klimvereniging, opleidingscentrum of privé persoon) organiseert aanmelden bij opleidingen@nkbv.nl. In overleg met de LTC wordt gekeken of de bijscholing qua inhoud in aanmerking komt als bijscholing.

Voor NKBV-regio's 
Ben je een regio? Dan 

verzoeken we jullie om je (regionale) bijscholingen voor iedereen (landelijk) open te stellen. Zorg er dan voor dat er bij jullie in het CMS bij de bijscholingsactiviteiten in de agenda de optie exporteer naar nkbv.nl aangevinkt is.

 De

 aangemelde bijscholing komt dan in de landelijke bijscholingsagenda te staan. Je kan zelf bepalen of een bijscholing eerst alleen voor eigen kader opengesteld wordt  en dat daarna de nog beschikbare bijscholingsplaatsen voor iedereen toegankelijk zijn.
 
Waarom willen we dat jullie je bijscholingen voor iedereen open stellen? Omdat hierdoor de bijscholingsmogelijkheden voor kaderleden ruimer worden en men op meerdere data en op diverse plaatsen in den lande terecht kan voor bijscholing.
 
Het mes snijdt aan twee kanten: wanneer jij een interessante bijscholing in de agenda ziet, dan kun je de persoon of club die deze organiseert benaderen met de vraag of de organisator van de bijscholing deze bij jullie wil komen geven.
 
De bijscholingsagenda van de NKBV Academie is daarmee niet alleen het online platform geworden om bijscholingen van jouw vereniging, regio of club bekend te maken voor eigen publiek maar ook om zelf te speuren naar voor jouw club interessante bijscholingen. Een overzicht van te boeken bijscholingen vind je op de pagina: Tips en voorbeelden om zelf bijscholingen te organiseren

Eigen bijscholing opzetten

Als je als expert een bijscholing over een onderwerp beschikbaar wilt stellen (kostenloos of tegen vergoeding) dan kan dat. Je mag zelf de inhoud, voorwaarden en prijs van je bijscholing bepalen. Als jouw bijscholing bedoeld is voor licentiebehoud, dan zal het expertteam samen met de Toetsingscommissie uiteraard wel de inhoud van je bijscholing op kwaliteit beoordelen en kijken of er licentiepunten aan kunnen worden toegekend. Idealiter neem je van te voren contact op om te bepalen of jouw idee haalbaar is. 

Bijscholing bij ons aanmelden ter beoordeling voor licentiepunten

Is je bijscholing al eerder goedgekeurd voor licentiepunten en wil je de bijscholing op de website beschikbaar stellen om te boeken dan kun je deze template invullen en mailen naar opleidingen@nkbv.nl

Een voorbeeld
Iemand geeft één maal per jaar voor de lokale klimmers een bijscholing over spleetklimtechnieken. De deelnemers zijn altijd razend enthousiast. Hoe meer mensen deze bijscholing zouden kunnen volgen, hoe beter... Om deze specifieke bijscholing voor een breder publiek beschikbaar te maken kan je de bovengenoemde Template invullen en naar opleidingen@nkbv.nl mailen met het verzoek deze in de 'kaartenbak' op te nemen. De vergoeding voor het geven van de bijscholing en de overige voorwaarden moeten duidelijk vermeld staan in de ingevulde template. 

Wanneer dit laatste is gebeurd komt de bijscholing hier op de NKBV Academie website te staan. Iedereen (regio, vereniging, et cetera) kan vanaf nu de bijscholing boeken. Wanneer je als regio deze bijscholing boekt raden we je aan om de bijscholing in je agenda bij opleidingen@nkbv.nl met vermelding dat deze open staat voor iedereen. De activiteit komt hiermee in de agenda te staan.

 
Voor vragen over bijscholingen kun je terrecht bij opleidingen@nkbv.nl
  
 
Overzicht bijscholingen Alpien 2016
Het expertteam van de Alpiene Opleidingscommissie (AOC) bepaalt welke bijscholingen voor bepaalde licenties verplicht zijn. 
 
Ga voor het meest actuele overzicht van de Alpiene bijscholingen naar de bijscholingsagenda.
 
Overzicht bijscholingen Sportklimmen
Er zijn geen verplichte bijscholingen voor mensen met een sportklimlicentie, uitgezonderd de verplichting een medische bijscholing te volgen wanneer je een Sportkliminstructeur Outdoor Voorklimmen bent.
 
Ga voor het meest actuele overzicht van de specifieke bijscholingen voor sportklimmers naar de bijscholingsagenda.
 
Overzicht bijscholingen Trainers
Er zijn geen verplichte bijscholingen voor mensen met een trainerslicentie.
 
Ga voor het meest actuele overzicht van de bijscholingen voor trainers naar de bijscholingsagenda.
 
Overzicht bijscholingen Opleiders
Er zijn geen verplichte bijscholingen voor mensen met een opleiderslicentie. Aan te raden is om deel te nemen aan bijscholing Intervisie voor opleiders (zie bijscholingsagenda).
 

Ga voor het meest actuele overzicht van de Opleidersbijscholingen naar de bijscholingsagenda.