Commissie van Beroep voor toetsing

Indien je als kandidaat of kaderlid het niet eens bent met de uitslag van een Proeve van Bekwaamheid, dan moet je bezwaar maken bij de toetsingscommissie. Ben je het niet eens met een beslissing inzake licentieverlenging, dan maak je bezwaar bij de NKBV Academie. Neemt de Toetsingscommissie of de NKBV Academie een definitieve beslissing waar je het alsnog niet mee eens bent, dan kun je in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor Toetsing. De bezwaarprocedure is benoemd in het Licentiereglement, vastgesteld op 21 april 2020. De beroepsprocedure wordt in het beroepsreglement beschreven. Mail je beroepschrift naar beroep@nkbv.nl met een cc. naar opleidingen@nkbv.nl.

Stroomschema bezwaar na PVB uitslag
Wat te doen als je het niet eens bent met de uitslag van je Proeve van Bekwaamheid?

Stroomschema beroep na PVB uitslag
Wat moet je doen als je het niet eens bent met het definitieve besluit van de toetsingscommissie in reactie op het door jou ingediende bezwaar?
  
Stroomschema bezwaar na licentiebeëindiging
Wat te doen als je licentie wordt ingetrokken en je bent het daar niet mee eens? 

Stroomschema beroep na licentiebeëindiging 

Wat moet je doen als je het niet eens bent met het definitieve besluit van de NKBV Academie in reactie op het door jou ingediende bezwaar.
 
Uitspraken van de Commissie van Beroep voor toetsing:
Zaaknummer Sporttechnische functie    
Uitspraak Datum uitspraak
 2014/001  Alpiene Tourenleider  Beroep is gegrond verklaard  24-11-2014