Commissie van Beroep voor toetsing

Indien je als kandidaat of kaderlid het niet eens bent met de uitslag van een Proeve van Bekwaamheid, of met een beslissing van de Licentie- en Toetsingscommissie (LTC) inzake licentieverlenging, moet je bezwaar maken bij de LTC. Neemt de LTC een definitieve beslissing waar je het alsnog niet mee eens bent, dan kun je in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor Toetsing. De bezwaarprocedure is benoemd in het Licentiereglement als vastgesteld op 23 april 2013. De beroepsprocedure wordt in het beroepsreglement beschreven.

Stroomschema bezwaar na PVB uitslag
Wat te doen als je het niet eens bent met de uitslag van je Proeve van Bekwaamheid?

Stroomschema beroep na PVB uitslag
Wat moet je doen als je het niet eens bent met het definitieve besluit van de LTC in reactie op het door jou ingediende bezwaar?
  
Stroomschema bezwaar na licentiebeeindiging
Wat te doen als je licentie wordt ingetrokken en je bent het daar niet mee eens? 

Stroomschema beroep na licentiebeeindiging 

Wat moet je doen als je het niet eens bent met het definitieve besluit van de LTC in reactie op het door jou ingediende bezwaar.
 
Uitspraken van de Commissie van Beroep voor toetsing:
Zaaknummer Sporttechnische functie    
Uitspraak Datum uitspraak
 2014/001  Alpiene Tourenleider  Beroep is gegrond verklaard  24-11-2014