EHBBO

Opleiding

Voor de NKBV-opleidingen Sportkliminstructeur 3 outdoor voorklimmen, Alpiene tourenleider en Alpiene instructeur is eenmalig het volgen van een NKBV erkende EHB(B)O-opleiding verplicht. Heb je de EHB(B)O-opleiding gevolgd voor één van voorgaande opleidingen en ga je een andere opleiding volgen, dan hoef je de EHB(B)O-opleiding niet opnieuw te volgen.

Voor Alpiene kaderleden die activiteiten boven de 5000m hoogte leiden, is de aanvullende scholing WFA Mountain, georganiseerd door Outdoor Medicine verplicht.

Twee delen in twee dagen
De 'Eerste Hulp bij (Bergsport) Ongevallen' bestaat uit 2 delen; een erkende opleiding voor EHBO en een bergsportspecifiek deel. De erkende EHBO opleiding kan BLS (Basic Life Support), BLS buitensport, Oranje Kruis, EHBO, EHBBO, First Aid Network, Wilderness First Aid, etc zijn.

De bergsportspecifieke opleiding is minimaal 1 dag (BO). Het bergsportspecifieke deel is belangrijk omdat ongevallen in de bergsport plaats kunnen vinden op plekken waar hulp langer op zich laat wachten of niet kan komen.

De nadruk van het bergsportspecifieke deel van de cursus ligt op de praktijksituatie. Tijdens de cursus ga je oefenen met het verbinden van wonden, vervoeren van iemand die niet meer kan lopen, stabiliseren van breuken en het stabiliseren van grote ongevallen: warm houden, bivakzak, en eventueel verplaatsen. Daarnaast wordt er geoefend met communicatie met hulpdiensten, leiderschap en structuur.

In het theoretische deel ligt de nadruk op eigen veiligheid, veiligheid van de slachtoffers, de ABCD methodiek, het inschatten van de ernst van het letsel en de risico’s van wel of niet vervoeren.

Waar kun je deze tweedaagse opleiding volgen?
Voor het actuele scholings- en bijscholingsaanbod bezoek je de sites van de onderstaande door de NKBV erkende aanbieders. Daarnaast is scholings- en bijscholingsaanbod op maat vaak ook mogelijk bij deze aanbieders.

Vrijstellingen
Geheel vrijgesteld van opleiding en bijscholing EHBBO: Artsen, eerste hulp medewerkers, EHBO verpleegkundigen en ambulanceverpleegkundigen. Hiervoor kun je een scan van je behaald diploma opnemen in je opdrachten bij je leertraject.

Deels vrijgesteld van opleiding EHBBO: Mensen met een geldig EHBO-, Oranje Kruis- of BHV-diploma of een MFA-diploma (Medical First Aid) krijgen vrijstelling voor het algemene gedeelte (de eerste dag) van de EHBBO-cursus. Het bergsportspecifieke deel moet nog wel gevolgd worden bij één van bovengenoemde erkende aanbieders. Je levert in dit geval een scan van je geldig EHBO (of soortgelijk) diploma plus een scan van het bewijs van deelname aan het bergsportspecifieke deel in bij je opdrachten van je leertraject.

Bijscholing

NKBV licenties waar een EHBBO diploma verplicht voor is, kennen een 3-jaarlijkse medische bijscholingsverplichting. Eens per drie jaar heb je een totaal van 9 uur aan medische bijscholing gedaan. Dit deel je zelf in door bijvoorbeeld jaarlijks 3 uur bij te scholen of na 3 jaar een 9-urige bijscholing te volgen. Er zit geen verplichting op je EHBO certificaat geldig houden, de verplichting zit op het bijhouden van je competenties. Je bepaalt zelf welke medische onderdelen voor jou relevant zijn. Actueel bijscholingsaanbod vind je op de Bijscholingen-pagina

Wil je de vaardigheid van het reanimeren behouden, dan kan je dat zelf bijscholen, via bijvoorbeeld de Hartstichting (www.hartstichting.nl), of de plaatselijke EHBO-vereniging (www.ehbo.nl). Als je een cursus BLS (Basic Life Support), BLS buitensport, BHV, Oranje Kruis, EHBO, EHBBO, First Aid Network, Wilderness First Aid, et cetera. gevolgd hebt dan kun je deze als bijscholing registreren in MijnNKBV.

(Bij)scholing EHBBO organiseren of geven
Voor docenten en organisatoren is een uitgebreide eindtermenlijst beschikbaar. Als club kun je een (bij)scholing organiseren. Hiervoor is subsidie beschikbaar voor alle deelnemers die de scholing in het kader van hun leertraject doen en waarvoor de EHBBO verplicht is. Als club kun je deze subsidie aanvragen. De regeling vind je hier.
Voor de opleiding gebruik je de docenten van de erkende aanbieders. Een docent voor de bijscholing kun je opvragen via de Medische commissie (via opleidingen@nkbv.nl) of je kunt zelf een docent aandragen. In dat laatste geval dien je het CV van de docent plus het bijscholingsprogramma te mailen naar opleidingen@nkbv.nl. De medische commissie geeft akkoord op de docent + programma.

Heb je vragen over de EHBBO opleiding of de bijscholingen? Mail dan met opleidingen@nkbv.nl