EHBBO

Voor bepaalde NKBV-opleidingen (vanaf opleidingsniveau SKI3-OV en de alpiene opleidingen) is eenmalig het volgen van een EHB(B)O-opleiding verplicht. 

Twee delen in twee dagen
De 'Eerste Hulp bij (Bergsport) Ongevallen' bestaat uit 2 delen; een erkende opleiding voor EHBO en een bergsportspecifiek deel. De erkende EHBO opleiding kan BLS (Basic Life Support), BLS buitensport, Oranje Kruis, EHBO, EHBBO, First Aid Network, Wilderness First Aid, etc zijn.

De bergsportspecifieke opleiding is minimaal 1 dag (BO). Het bergsportspecifieke deel is belangrijk omdat ongevallen in de bergsport vaak plaatsvinden op plekken waar hulp langer op zich laat wachten of niet kan komen.

Het volgen van een EHBBO-opleiding is verplicht voor de volgende NKBV-opleidingen:

  • Sportkliminstructeur outdoor voorklimmen;
  • Alpiene instructeur, zowel in de Zomer en Winter;
  • Alpiene tourenleider.

De nadruk van het bergsportspecifieke deel van de cursus ligt op de praktijksituatie. Tijdens de cursus ga je oefenen met het verbinden van wonden, vervoeren van iemand die niet meer kan lopen, stabiliseren van breuken en het stabiliseren van grote ongevallen: warm houden, bivakzak, en eventueel verplaatsen. Daarnaast wordt er geoefend met communicatie met hulpdiensten, leiderschap en structuur.

In het theoretische deel ligt de nadruk op eigen veiligheid, veiligheid van de slachtoffers, de ABCD methodiek, het inschatten van de ernst van het letsel en de risico’s van wel of niet vervoeren.

Waar kun je deze opleiding volgen?
De NKBV biedt zelf geen EHBBO opleidingen aan, maar erkent een aantal partijen die de 2-daagse scholing, inclusief het bergsportspecifieke onderdeel, aanbieden. De 2-daagse scholingskosten zijn voor rekening van de deelnemer. Voor het actuele scholings- en bijscholingsaanbod bezoek je de sites van de onderstaande door de NKBV erkende aanbieders:

Vrijstellingen
Artsen, eerste hulp medewerkers, EHBO verpleegkundigen en ambulanceverpleegkundigen krijgen volledige vrijstelling van het volgen van een EHBBO opleiding.

Overige mensen met een geldig EHBO-, Oranje Kruis- of BHV-diploma of een MFA-diploma (Medical First Aid) kunnen vrijstelling voor het algemene gedeelte (de eerste dag) van de EHBBO-cursus krijgen. Het bergsportspecifieke deel moet nog wel gevolgd worden bij één van bovengenoemde erkende aanbieders.

Subsidieregeling
De subsidieregeling voor kader door de NKBV is per 1 januari 2016 stopgezet. Je kan als NKBV kaderlid wel 10% korting op een opleiding of bijscholing bij ZVE-Veiligheid.  

Bijscholing EHBBO
NKBV licenties waar een EHBBO diploma verplicht voor is, kennen een 3-jaarlijkse medische bijscholingsverplichting. Actueel bijscholingsaanbod vind je op de Bijscholingen-pagina

Wil je de vaardigheid van het reanimeren behouden, dan kan je dat zelf bijscholen, via bijvoorbeeld de Hartstichting (www.hartstichting.nl), of de plaatselijke EHBO-vereniging (www.ehbo.nl). Als je een cursus BLS (Basic Life Support), BLS buitensport, Oranje Kruis, EHBO, EHBBO, First Aid Network, Wilderness First Aid, et cetera. gevolgd hebt dan kun je deze als bijscholing registreren in MijnNKBV.

(Bij)scholing EHBBO organiseren of geven
Voor docenten en organisatoren is een uitgebreide eindtermenlijst beschikbaar

Heb je vragen over de EHBBO opleiding of de bijscholingen? Mail dan met opleidingen@nkbv.nl