Het licentiestelsel van de NKBV

Sinds 1 januari 2016 heeft de NKBV een nieuw licentiestelsel gericht op persoonlijke ontwikkeling. Trainers, begeleiders, instructeurs, tourenleiders en opleiders moeten jaarlijks een nieuwe licentie aanvragen, als bewijs dat ze nog steeds up-to-date zijn en hun functie goed uit kunnen oefenen.

Iedereen die een NKBV-cursus boekt en bijna iedereen die aan een klimactiviteit in Nederland meedoet, krijgt te maken met een trainer, begeleider, instructeur, opleider of tourenleider. Deze mensen, die op vrijwillige basis cursussen en opleidingen verzorgen, zijn de basis van het leden-voor-leden principe van de NKBV. De NKBV wil dat deze mensen hun kennis up-to-date houden, zodat je er als cursist op kunt vertrouwen dat je bij de NKBV in goede handen bent.

Het licentiestelsel 2016 in een notendop

Iedereen die met goed gevolg een opleiding bij de NKBV heeft gevolgd krijgt tegelijkertijd met het diploma een licentie. Deze licentie heeft een beperkte geldigheidsduur. Alleen met een geldige licentie is iemand bevoegd om binnen NKBV verband de functie uit te oefenen waarvoor het diploma behaald is. Licenties zijn met ingang van 1 januari 2016 één jaar geldig. De houder van de licentie zal jaarlijks zelf licentieverlenging aan moeten vragen. Voordat licentieverlenging aangevraagd kan worden zal aan de jaarlijkse bijscholingsverplichting voldaan moeten zijn. In het licentiereglement kun je voor elk van je licenties zien hoeveel jaarlijkse bijscholing vereist is.  

Gevolgde bijscholingen kun je zelf in mijnNKBV.nl registreren. Als je aan de jaarlijkse bijscholingsverplichting hebt voldaan, dan kun je voor (elk van) je licentie(s) verlenging aanvragen. Ook dat doe je in MijnNKBV. Je hoeft met het aanvragen van licentieverlenging niet tot het einde van het jaar te wachten. Dat kan op elk moment gedurende het jaar mits je aan de bijscholingsverplichting hebt voldaan. Na contrôle wordt je licentie dan met een jaar verlengt. 

 • Log in op MijnNKBV
 • Ga naar [LICENTIES] -> [OVERZICHT] en vink (per licentie) de gevolgde bijscholingen aan
 • Klik vervolgens op [AANVRAGEN]. Er opent een venster met de volgende tekst:

Het lid waarvoor je verlenging wilt aanvragen

Voornaam Achternaam
De licentie waarvoor je verlenging wilt aanvragen
Bijvoorbeeld: SKI3 OV-TRAD-MP

Met het aanvragen van de nieuwe licentie, voor de periode van 1 kalenderjaar, verklaar ik:

* kennis te hebben van het actuele kwalificatieprofiel (zie academie.nkbv.nl) behorende bij bovengenoemde licentie;
* dat ik over de competenties beschik zoals omschreven in het betreffende kwalificatieprofiel.

 • Klik op [AANVRAGEN]
 • Het venster sluit zonder terugkoppeling dat de aanvraag gelukt is.

De belangrijkste wijzigingen in vergelijking met het vorige stelsel

Waar het vorige licentiestelsel vooral draaide om het uitoefenen van eigen vaardigheden, richt het nieuwe stelsel zich voor 100 procent op bijscholing. Bovendien is een licentie vanaf 2016 nog maar één jaar geldig in plaats van drie jaar, en moet je zelf jaarlijks licentieverlenging aanvragen. Iedereen die in 2015 een licentie had, ongeacht de afloopdatum, heeft automatisch een verlenging gekregen tot 31-12-2016. 

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • de geldigheidsduur van een licentie is één kalenderjaar;
 • voor elke licentie geldt een (specifieke) bijscholingsverplichting;
 • een licentie wordt alleen verlengd als aan de bijscholingsverplichting is voldaan;
 • voor het eind van het kalenderjaar vraag je zelf licentieverlenging aan in MijnNKBV;
 • voor elke licentie die je hebt moet verlenging worden aangevraagd;
 • bij de aanvraag voor licentieverlenging geef je aan dat je op de hoogte bent van het actuele kwalificatieprofiel bij je licentie en dat je over de competenties beschikt zoals omschreven in het kwalificatieprofiel. Daarna geef je aan de aanvraag naar waarheid in te hebben gevuld. 

De aanvraag voor een nieuwe licentie wordt vervolgens beoordeeld door de Licentie- en Toetsingscommissie. Na goedkeuring van je aanvraag krijg je een nieuwe licentie voor de periode van één kalenderjaar. 

Bijscholingen

De tijdsinvestering voor de bijscholingen wordt in punten uitgedrukt. Een punt is vergelijkbaar met ongeveer 4 uur of 1 dagdeel. Het aantal bijscholingspunten dat jaarlijks vereist is voor een specifieke licentie, hangt af van de zwaarte van de functie. Deze zwaarte is gebaseerd op de Kwalificatiestructuur Sport (KSS). Er wordt natuurlijk rekening gehouden met stapeling van functies: een leercoach die ook een functie als sportkliminstructeur heeft, hoeft maar 1 punt extra bijscholing te volgen. In het geval van elkaar overlappende licenties kan iemand bijscholingen combineren. 

Alle bijscholingen die centraal (NKBV landelijk) en regionaal (SAC's, regio's, Academie voor Sportkader) worden aangeboden zijn te vinden in de bijscholingsagenda van de NKBV. Je vindt in deze agenda de bijscholingen van de regio's, de Academie voor Sportkader (NOC*NSF), het NKBV-bureau en de SAC's. Je kunt bijscholingen in de agenda zoeken op functie (alpiene instructeur, sportkliminstructeur, sportklimbegeleider, sportklimtrainer of opleider) en op thema van de bijscholing.

Meer info over het aantal bijscholingpunten per licentie, de typen bijscholing, hoe je zelf een bijscholing kan organiseren of kan aanmelden lees je op de pagina over de bijscholingen. Via de kadernieuwsbrief en de website zal je regelmatig op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in de bijscholingsmogelijkheden. 

Let op: de bijscholingen die in Nederland door regio's, SACs enzovoorts worden georganiseerd, zijn aan het begin van het jaar vaak nog niet gepland. Deze vind je pas gedurende het jaar terug in de kalender. We adviseren iedereen die lokaal bijscholingen voor sportklimkader organiseert om deze open te stellen voor iedereen van buiten de eigen regio of club. Lokaal kader dat voor de eigen regio/club actief is heeft ook baat bij ruimere keuze buiten de eigen regio.  

Klachten over licentie-houders

Klachten over licenties-houders kunnen gemaild worden naar opleidingen@nkbv.nl. De klacht kan indien gewenst vertrouwelijk behandeld worden. 

Meer informatie

Hieronder de documenten over het licentiereglement, een uitleg over het licentiestelsel en het licentiereglement, een FAQ en een powerpointpresentatie over het licentiestelsel.

De bevoegdheden en het inzetbereik van je licentie worden omschreven in de zogenaamde kwalificatieprofielen (KP's). Voor elke functie binnen de NKBV zijn sportspecifieke KP's geschreven. Een KP beschrijft welke werkzaamheden en competenties minimaal nodig zijn om een bepaalde functie te kunnen vervullen. In een KP staan de kerntaken centraal. De kerntaken worden opgesplitst in een aantal werkprocessen en de competenties die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden.  

LICENTIE- EN TOETSINGSCOMMISSIE

Licenties worden verstrekt en verlengd door de Licentie- en Toetsingscommissie. De beoordeling van licentie gaat anoniem.  

 • Verstrekking van licenties gebeurt op advies van de beoordelaar van de Proeve van Bekwaamheid.
 • Verlenging van licenties gebeurt op basis van de door het kaderlid ingevoerde activiteiten in MijnNKBV.

Het licentiereglement wordt regelmatig geëvalueerd, waaronder begin 2017 met een enquête naar alle kaderleden. Belangrijke conclusies en wijzigingen over het licentiestelsel zullen op de site en via de kadernieuwsbrief gepubliceerd worden. 

Heb je vragen over je licentie, of het werk van de licentiecommissie? Neem contact op met opleidingen@nkbv.nl.