Kan je cursist een onverwachte val opvangen

Kan je cursist een onverwachte val opvangen

Voorklimmen vraagt om extra aandacht, kennis en kunde bij het zekeren. Het opvangen van een voorklimval gaat de laatste tijd relatief vaak mis. En dat terwijl men klimt in de overzichtelijke setting van de klimhal. Hoe goed bereid jij je cursisten voor op een onverwachte val?

Een trend in de klimsport is dat er in steeds meer Nederlandse klimhallen kan worden voorgeklommen. De Noardwand in Leeuwarden is daar een voorbeeld van. Voorklimmen biedt een extra dimensie wat betreft de mentale en fysieke aspecten die nodig zijn bij het klimmen. De klimmer is veel bewuster bezig met het verloop van de route en zijn positie ten opzichte van de haken. De mogelijkheid van een forsere val dan bij topropen is daar debet aan. Voorklimmen is niet alleen een leuke aanvulling op het topropen, maar ook een ideale manier om alvast fysiek en mentaal te oefenen voor het klimmen in de rotsen.

Krachten 

Voorklimmen vraagt wel om extra aandacht en kennis bij het zekeren. De krachten die optreden bij een flinke voorklimval zijn flink groter dan bij het topropen. Bij een onverwachte val kan een onvoldoende geoefende zekeraar hierdoor verrast worden. Een klimmer in toprope blokken en laten zakken is niet zo moeilijk aan te leren. Maar een flinke onverwachte voorklimval houden is andere koek.

Incidenten

Het is de eigenaren van klimhallen en de NKBV opgevallen dat er sinds kort in Nederlandse klimhallen relatief veel incidenten zijn gebeurd (zie klimongevallen.nl) waarbij de zekeraar niet in staat bleek de voorklimmer goed te zekeren. In veel gevallen leidde dat tot een val tot op de grond. Gelukkig meestal niet met ernstig of levensbedreigend letsel als gevolg, al was dat in sommige gevallen meer geluk dan wijsheid. 

Lees meer: https://nkbv.nl/kenniscentrum/voorklimmen-hoe-zeker-ben-jij.html