Leg me die licenties nog eens uit!

Leg me die licenties nog eens uit!

Het eind van het kalenderjaar nadert en daarmee ook de noodzaak je licentie al dan niet te verlengen. Hoe zat de vork ook al weer in de steel?

Iedereen die met goed gevolg een opleiding bij de NKBV heeft gevolgd krijgt tegelijkertijd met het diploma een licentie. Deze licentie heeft een beperkte geldigheidsduur. Alleen met een geldige licentie is iemand bevoegd om binnen NKBV verband de functie uit te oefenen waarvoor het diploma behaald is. Licenties zijn sinds 1 januari 2016 één jaar geldig.

De houder van de licentie zal jaarlijks zelf licentieverlenging aan moeten vragen. Om dat te doen moet je:

  • Verklaren kennis te hebben van het actuele kwalificatieprofiel behorende je licentie;
  • Verklaren dat je over de competenties beschikt zoals omschreven in het betreffende kwalificatieprofiel;
  • Voldaan hebben aan de jaarlijkse bijscholingsverplichting. 

Bijscholingen voer je in via MijnNKBV. Als je voldoende bijscholingspunten hebt kun je, ook via MijnNKBV, om licentieverlenging vragen. Als je meer dan één licentie hebt, vraag je voor iedere licentie verlenging aan. 

Log in bij MijnNKBV

Meer informatie
Alle info over het licentiestelsel, het licentiereglement, een FAQ en de kwalificatieprofielen vind je hier: