Nieuwe cursusboekjes IT en IV

Nieuwe cursusboekjes IT en IV

Met ingang van 21 februari 2018 zijn er nieuwe cursusboekjes Indoor Toprope en Indoor Voorklimmen beschikbaar. 

De inhoud van de cursusboekjes is aangepast aan de inhoud van de NKBV aanbeveling voor veilig zekeren bij sportklimmen. Ook sluiten de cursusboekjes aan op de in maart 2017 geïntroduceerde competenties die de cursisten van de beide cursussen bijgebracht moeten worden. De boekjes kunnen in gedrukte vorm via de webshop of mijnNKBV besteld worden.

De instructeurshandleidingen IT en IV zijn nog niet aangepast. Als de inhoud van de cursusboekjes en de inhoud van de NKBV aanbeveling voor veilig zekeren bij sportklimmen afwijkt van de inhoud van de instructeurshandleiding moet gehandeld worden volgens de methoden en technieken in de beide eerstgenoemde publicaties.
 
Cursusliteratuur NKBV