Richtlijn 'activiteiten rots' vervalt

Richtlijn 'activiteiten rots' vervalt

De richtlijn waarin het inzetbereik van het outdoor sportklimkader bij klimactiviteiten in NKBV-verband werd omschreven is komen te vervallen. 

In de 'richtlijn NKBV-activiteiten in de rots’ stond omschreven met welk maximum aantal niet-zelfstandige klimmers een instructeur bij een rotsklimactiviteit met instructief karakter (opleiding/begeleiding) op pad mocht. De richtlijn is indertijd opgesteld om een periode te overbruggen waarin nog niet alle kwalificatieprofielen beschikbaar waren. 

Situationeel

NKBV sportklimkader is opgeleid om situationeel te bepalen hoeveel mensen zij verantwoord in de rots kunnen begeleiden. Als instructeur kun je een heel scala aan activiteiten in de rots begeleiden, van een cursus om routes van meerdere touwlengtes te beklimmen tot het geven van een eenmalige kennismaking met toprope klimmen in de rots.

De gebieden waar zulke activiteiten plaats vinden kunnen zeer uiteenlopend van karakter zijn. Dat geldt voor de deelnemers die je onder je hoede krijgt ook. Het is niet mogelijk, en ook niet wenselijk, om voor alle mogelijke situaties strikt te omschrijven wat het inzetbereik van sportklimkader is. Via de opleiding heb je als instructeur immers al meegekregen hoe je dit zelf aan de hand van de situatie (mens, gebied, weer, etc.) kan bepalen. 

Borging

Het vervallen van de richtlijn zal weinig effect hebben op de praktijk. Regio's, verenigingen en clubs die activiteiten in de rots organiseren moeten in samenspraak met hun kader bepalen voor wie een activiteit geschikt is en met hoeveel personen kader op pad kan. Dat gebeurt momenteel al en zal in de toekomst zo blijven. 

In principe zal het voor sportklimkader met een geldige licentie geen enkel probleem moeten zijn om te bepalen waar en met welk aantal mensen hij of zij in de rots op pad kan gaan. Jaarlijks wordt immers aan iedereen met een geldige NKBV licentie gevraagd of hij/zij bekend is met het actuele kwalificatieprofiel en zo ja of hij/zij de kennis en kunde in huis heeft om volgens het kwalificatieprofiel te handelen.

Wat de actuele eisen zijn die aan sportklimkader worden gesteld valt na te lezen in het kwalificatieprofiel bij elke functie. Deze zijn hier op de website te vinden: https://academie.nkbv.nl/kaderinfo/inzetbereik

Vragen

Als je vragen hebt over inzetbereik dan kun je ze stellen aan opleidingen@nkbv.nl.