Beoordelaar

Wil jij examens afnemen en de kwaliteit van de opleidingen in jouw opleidingscentrum bewaken? Dan is de functie beoordelaar echt iets voor jou.Als beoordelaar toets je aankomende sportklimbegeleiders, -instructeurs, -trainers of juryleden op hun vaardigheden in de beoogde functie. Je beoordeelt het portfolio en eventueel een praktijksituatie aan de hand van de beoordelingscriteria van de proeven van bekwaamheid objectief en communiceert je advies met de toetsingscommissie. Op basis van jouw advies wordt een diploma wel of niet uitgegeven.

Je hebt een signalerende rol op het functioneren van een opleidingscentrum, de praktijkbegeleider en de leercoach. Zaken die jou opvallen binnen het leertraject van een deelnemer, koppel je terug aan de leercoach en aan de NKBV zodat we van elkaar leren en de NKBV-opleiding kunnen ontwikkelen. Als beoordelaar word je uitgenodigd voor evaluatie bijeenkomsten en intervisie-sessies. Daarmee maak je onderdeel uit van het landelijk kennisdelingsplatform over opleidingen van de NKBV. Als beoordelaar houd je je op de hoogte van de laatste wijzigingen en ontwikkelingen en zorgt dat dit in jouw afnames van proeven van bekwaamheid wordt gehanteerd.

Opleiding

De NKBV sluit met haar opleiding tot beoordelaar aan bij de kwalificaties van NOC*NSF. Hierdoor ben als beoordelaar straks ook in staat om trajecten in andere sporten te beoordelen, mits je verder aan de onderliggende voorwaarden voldoet. De opleiding bestaat uit een trainingsdag en een stage-opdracht. Met de stage-opdracht kun je je ontwikkelen als beginnend beoordelaar. Na de stage maak je een stageverslag dat een onderdeel is van beoordeling. Het stageverslag wordt nagekeken aan de hand van de beheerscriteria uit de proeve van bekwaamheid. Indien het stageverslag onvoldoende informatie geeft, kan er een afsluitend reflectie-interview worden gepland om de aanvullende onderwerpen te bespreken.

De opleiding tot beoordelaar is competentiegericht. Je bepaalt je eigen tempo bij het uitvoeren van de stage-opdracht en het inleveren van je verslag. In principe krijg je een jaar de tijd om de opleiding af te ronden. Dit is in de meeste gevallen ruimschoots haalbaar. Mocht je langer over het traject willen doen, geef dit dan aan bij de docent.

Toelating
Om de opleiding tot beoordelaar te volgen, moet je voldoen aan de volgende instroomeisen:

  • in bezit van diploma mbo, of diploma havo/vwo (of soortgelijk aantoonbaar niveau);
  • in bezit van diploma SKI3 / SKT3 / AI3 / ATL3 / Jury3 met geldige licentie;
  • in bezit van diploma Praktijkbegeleider met geldige licentie (jury uitgezonderd);
  • lid van de NKBV;
  • werkzaam bij/actief voor/stagelopend bij een door de NKBV erkend opleidingscentrum;
  • leeftijd minimaal 21 jaar;
  • in bezit van VOG om op verzoek te overleggen.

Kosten
De NKBV investeert veel in de ontwikkeling en opleiding van haar leden. Dit betekent dat je als NKBV-kaderlid de training kosteloos kunt bijwonen en dat er geen diplomeringskosten aan de beoordelaars opleiding zijn verbonden. Voor niet-NKBV kaderleden kost deelname aan deze sporttakoverstijgende cursus €90,-.  Binnen de inschrijfvoorwaarden is opgenomen dat je tot 14 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos kun afmelden. Meld je later af of kom je niet opdagen, dan brengt de NKBV €50,- administratiekosten in rekening.

Examinering
Als je je stage opdracht met een voldoende hebt afgerond, brengt de docent het advies ‘geslaagd’ uit aan de NKBV. Hierna ontvang je het diploma en bijbehorende licentie.

Digitale leeromgeving
De NKBV werkt met de digitale leeromgeving It's learning. Hier kun je inhoudelijke informatie van alle NKBV opleidingen vinden. Ook kun je er als beoordelaar, uitgenodigd worden op het portfolio dat jij gaat beoordelen. Voor het leertraject tot Beoordelaar is geen aparte leeromgeving ingericht.

Data en inschrijven
De opleiding tot beoordelaar wordt één of twee keer per jaar door de NKBV georganiseerd en op aanvraag vaker.
Schrijf je via de agenda in voor de opleiding tot Beoordelaar.

De stage die je gaat lopen plan je zelf in overleg met de NKBV afdeling sport – opleidingen.

Licentie en bijscholing

Na diplomering kun je aan de slag als beoordelaar. De NKBV vindt het belangrijk dat je kennis en vaardigheden op peil blijven. Je diploma is om die reden gekoppeld aan een licentie. Je moet zelf jaarlijks licentieverlenging aanvragen en één of meerdere bijscholingen volgen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. De landelijke organisatie van de NKBV organiseert regelmatig bijscholingen.  

Doorstroming
Met het diploma beoordelaar kun je bij de NKBV eenvoudig doorstromen naar leercoach.

Meer informatie

In de kwalificatieprofielen van de diverse opleidingen kun je lezen welke vaardigheden bij de opleidingen behoren. Je vind deze hier: inzetbereik

Voor meer informatie over de NKBV-opleidingen kun je contact opnemen met de afdeling Opleidingen. Wij zijn bereikbaar via:

Telefoon: (0348)485098
E-mail: opleidingen@nkbv.nl