Workshop docent (expert)

Wil jij betrokken zijn bij de sportklimtrainersopleiding als workshop docent? Of heb je interesse om de workshops bij de praktijkbegeleider, leercoach of beoordelaar cursus te verzorgen? Dan is de docent opleiding daar de juiste volgende stap in.

Een goede workshop geven is een vak. In een compacte tijd creëer je een setting waarbij je cursisten op een leuke, activerende wijze meeneemt door het lesmateriaal, zonder daarbij de kwalificatie, leerdoelen en praktijkopdrachten van de gehele opleiding uit het oog te verliezen. Als docent van de workshops vorm je samen met een leercoach en praktijkbegeleiders het leerteam rond een cursist. Je bent medeverantwoordelijk voor het opleidingstraject van de cursist en speelt daar een belangrijke rol in de verrijking van de kennis en vaardigheden van een cursist.

Daarnaast maak je als docent onderdeel uit van een landelijk team dat de kwaliteit van de workshops bewaakt en doorontwikkelt. Je wordt uitgenodigd voor docentbijeenkomsten en intervisie-sessies. Daarmee maak je onderdeel uit van het landelijk docentplatform over opleidingen van de NKBV. 

Opleiding

De NKBV sluit met haar opleiding tot docent aan bij de kwalificatiestructuur van NOC*NSF. Hierdoor kun je als docent  straks ook op eenvoudige wijze sporttakoverstijgende workshops of workshops voor andere sportbonden gaan verzorgen, zonder dat hier hele lange leertrajecten aan vooraf gaan, mits je daar verder aan de onderliggende voorwaarden voldoet.

De opleiding bestaat uit het meelopen met een ervaren docent, de workshops zelf verzorgen onder begeleiding van de docent en het als proeve van bekwaamheid verzorgen van een van de workshops. 

De opleiding tot docent is competentiegericht. Je bepaalt je eigen tempo en mate van zelfstandigheid bij het geven van de workshops in overleg met de docent die je begeleidt. In principe krijg je een jaar de tijd om de opleiding af te ronden. Dit is in de meeste gevallen ruimschoots haalbaar. Mocht je langer over het traject willen doen, geef dit dan aan bij de NKBV.

Toelating
Om te kunnen solliciteren voor de opleiding tot docent, moet je voldoen aan de volgende instroomeisen:

  • in bezit van diploma SKI3 / SKT3 met geldige licentie;
  • in bezit van diploma Praktijkbegeleider met geldige licentie;
  • leeftijd minimaal 21 jaar;
  • in bezit van VOG om op verzoek te overleggen.

De toelating tot de opleiding is afhankelijk van diverse factoren. Onder andere van invloed zijn: Hebben we aanvulling nodig in ons docententeam? Hebben we de capaciteit aan begeleidingsuren beschikbaar? Vervolgens gaan we met je in gesprek. Hierbij bespreken we visie op opleiden, bespreken we de standaard afspraken en benodigde inzetbaarheid, bekijken we of je een waardevolle aanvulling bent op het reeds zittende docententeam en of we er financieel uitkomen. 

Kosten
Per richting kan het zijn dat de kosten wisselen. Ben je benieuwd naar de kosten? Stuur dan een email naar opleidingen@nkbv.nl.

Examinering

Als je alle opdrachten met een voldoende hebt afgerond, brengt de docent het advies ‘geslaagd’ uit aan de NKBV. Hierna ontvang je het diploma en bijbehorende licentie.

Digitale leeromgeving
De NKBV werkt met de digitale leeromgeving itsearning. Hier kun je inhoudelijke informatie van alle NKBV opleidingen vinden. Als docent ga je hier, afhankelijk van de soort opleiding, ook deelnemers in begeleiden, bijvoorbeeld door middel van het nakijken van ingeleverde opdrachten. 

Interesse tonen
Ben je geïnteresseerd om als workshop docent aan de slag te gaan voor de NKBV? Stuur dan gerust een mail met motivatie naar opleidingen@nkbv.nl.

Licentie en bijscholing

Na diplomering kun je aan de slag als docent voor de workshops waarvoor je bent opgeleid. Je zult via de NKBV-Academie gevraagd worden om workshops te verzorgen en om bij docentenmeetings aanwezig te zijn. De NKBV vindt het belangrijk dat je kennis en vaardigheden op peil blijven. Je diploma is om die reden gekoppeld aan een licentie. Je moet zelf jaarlijks licentieverlenging aanvragen. De docentenmeetings worden gebruikt om bij te scholen, met elkaar te reflecteren op de workshops en de workshops door te ontwikkelen. 

Doorstroming
Met het diploma docent kun je bij de NKBV eenvoudig doorstromen naar beoordelaar of naar leercoach.

Meer informatie

In de kwalificatieprofielen van de diverse opleidingen kun je lezen welke vaardigheden bij de opleidingen behoren. Je vind deze hier: inzetbereik

Voor meer informatie over de NKBV-opleidingen kun je contact opnemen met de NKBV Academie. Wij zijn bereikbaar via:

Telefoon: (0348)485098
E-mail: opleidingen@nkbv.nl