Leercoach

Wil jij aankomende sportklimbegeleiders, -instructeurs of -trainers begeleiden bij hun opleiding? Word leercoach!

De leercoach vervult een van de belangrijkste rollen binnen een opleidingscentrum. Je begeleidt deelnemers bij hun kaderopleiding tot sportklimbegeleider, instructeur of trainer (afhankelijk van het niveau waarop je zelf bent opgeleid). Je bewaakt het traject, stimuleert de deelnemer tot het opstellen van een plan voor zijn leertraject en coacht de uitvoering van het plan. Je zet aan tot (zelf)reflectie op de ontwikkeling van de deelnemer tot begeleider, instructeur of trainer. Je vormt samen met praktijkbegeleiders het leerteam rond een deelnemer. Je bent eindverantwoordelijk voor het opleidingstraject van de cursist en stuurt de praktijkbegeleider(s) aan.

Daarnaast maak je als leercoach onderdeel uit van een landelijk leerteam dat de kwaliteit van de opleidingen bewaakt; als leercoach ben je ook een aanspreekpunt voor jouw opleidingscentrum. Je wordt uitgenodigd voor leercoachbijeenkomsten en intervisie-sessies. Daarmee maak je onderdeel uit van het landelijk kennisdelingsplatform over opleidingen van de NKBV. Als leercoach blijf je op de hoogte van de laatste wijzigingen en ontwikkelingen en zorgt dat deze in jouw opleidingscentrum worden geïmplementeerd.

Opleiding

De NKBV sluit met haar opleiding tot leercoach aan bij de kwalificaties van NOC*NSF. Hierdoor ben als leercoach straks ook in staat om opleidingstrajecten in andere sporten te begeleiden, mits je daar verder aan de onderliggende voorwaarden voldoet. De opleiding bestaat uit twee trainingsdagen en een aantal opdrachten. Tijdens de trainingsdagen behandel je de volgende modules:

 • Module A: visie op leren (dag 1)
 • Module B: het vormgeven van een leertraject (dag 1)
 • Module C: intervisie (dag 2)
 • Module D: het begeleiden en evalueren van een leertraject (dag 2)

Met de bijbehorende opdrachten kun je je ontwikkelen als beginnend leercoach. De opdrachten maak je na de training en vul je specifiek op jouw tak van klimsport in. De opdrachten worden nagekeken door de docent van de training.

De opleiding tot leercoach is competentiegericht. Je bepaalt je eigen tempo bij het inleveren van de opdrachten. In principe krijg je een jaar de tijd om de opleiding af te ronden. Dit is in de meeste gevallen ruimschoots haalbaar. Mocht je langer over het traject willen doen, geef dit dan aan bij de docent.

Toelating
Om de opleiding tot leercoach te volgen, moet je voldoen aan de volgende instroomeisen:

 • in bezit van diploma mbo, of diploma havo/vwo (of soortgelijk aantoonbaar niveau);
 • in bezit van diploma SKI3 / SKT3 / AI3 / ATL3 met geldige licentie;
 • in bezit van diploma Praktijkbegeleider met geldige licentie;
 • lid van de NKBV;
 • werkzaam bij/actief voor/stagelopend bij een door de NKBV erkend opleidingscentrum;
 • leeftijd minimaal 21 jaar;
 • in bezit van VOG om op verzoek te overleggen.

Kosten
De NKBV investeert veel in de ontwikkeling en opleiding van haar leden. Dit betekent dat je de training kosteloos kunt bijwonen en dat er geen diplomeringskosten aan de leercoachopleiding zijn verbonden. Binnen de inschrijfvoorwaarden is echter wel meegenomen dat je tot 14 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos kun afmelden. Meld je later af of kom je niet opdagen, dan brengt de NKBV €100,- administratiekosten in rekening.

Examinering
Als je alle opdrachten met een voldoende hebt afgerond, brengt de docent het advies ‘geslaagd’ uit aan de NKBV. Hierna ontvang je het diploma en bijbehorende licentie.

Digitale leeromgeving
De NKBV werkt met de digitale leeromgeving itsearning. Hier kun je inhoudelijke informatie van alle NKBV opleidingen vinden. Ook kun je er als leercoach deelnemers in opleiding begeleiden. Als je tijdens je leertraject deelnemers wilt begeleiden in de digitale leeromgeving, dan laat je de deelnemers bij inschrijving aangeven dat jij hun leercoach bent. Je ontvangt dan een cc van hun aanmeldbevestiging en de docentrechten in dat leertraject.

Data en inschrijven
Schrijf je via de agenda in voor de opleiding tot leercoach.

Licentie en bijscholing

Na diplomering kun je aan de slag als leercoach. De NKBV vindt het belangrijk dat je kennis en vaardigheden op peil blijven. Je diploma is om die reden gekoppeld aan een licentie. Je moet zelf jaarlijks licentieverlenging aanvragen en een bijscholing volgen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. De landelijke organisatie van de NKBV organiseert regelmatig bijscholingen.

Doorstroming
Met het diploma leercoach kun je bij de NKBV eenvoudig doorstromen naar beoordelaar.

Meer informatie

In de kwalificatieprofielen van de diverse opleidingen kun je lezen welke vaardigheden bij de opleidingen behoren. Je vind deze hier: inzetbereik

Voor meer informatie over de NKBV-opleidingen kun je contact opnemen met de NKBV Academie. Wij zijn bereikbaar via:

Telefoon: (0348)485098
E-mail: opleidingen@nkbv.nl