Praktijkbegeleider

Wil jij instructeurs in opleiding begeleiden en daarmee bijdragen aan de leeromgeving binnen jouw opleidingscentrum? Volg de opleiding tot praktijkbegeleider.

De praktijkbegeleider vervult een hele praktische rol binnen een opleidingscentrum. Je begeleidt deelnemers aan de instructeurs-/trainersopleidingen bij het uitvoeren van de praktijkopdrachten. Je creëert optimale leersituaties die aansluiten bij de leerdoelen van de deelnemer. Vaak zullen deze leersituaties onderdeel uitmaken van een cursus of training die je zelf, of een andere instructeur verzorgt. Als zeer ervaren instructeur/trainer bespreek je de leersituaties voor, observeer je de kandidaat bij het uitvoeren van de leertaken, geef je hem/haar na afloop feedback en zet je de deelnemer aan tot zelfreflectie, zodat hij/zij zich kan verbeteren. Ook adviseer je als praktijkbegeleider de kandidaat over zijn/haar voortgang en mogelijkheden.

Als de kandidaat klaar is voor de Proeven van Bekwaamheid, stelt de praktijkbegeleider de leercoach op de hoogte. De leercoach regelt een beoordelaar en meldt de kandidaat aan bij de NKBV voor de afname van de proeven van bekwaamheid. Als praktijkbegeleider mag je kandidaten begeleiden tot en met het niveau waarop je zelf bent opgeleid.

Opleiding

De NKBV sluit met haar opleiding tot praktijkbegeleider in de sport aan bij het leertraject van sportkoepel NOC*NSF. Dit leertraject wordt onder de vlag van de Academie voor Sportkader van NOC*NSF georganiseerd, voor en door verschillende sportbonden. Het traject bestaat uit een sportgenerieke trainingsdag en opdrachten. Na de training maak je de bijbehorende opdrachten welke je specifiek op jouw tak van sport invult. De opdrachten laat je nakijken door de docent van de training door je in te schrijven voor de beoordeling via de site van de academie voor sportkader.

De opleiding tot praktijkbegeleider is competentiegericht. Je bepaalt je eigen tempo bij het inleveren van de opdrachten. In principe krijg je een jaar de tijd om de opleiding af te ronden. Dit is in de meeste gevallen ruimschoots haalbaar. Mocht je langer over het traject willen doen, geef dit dan aan bij de docent.

Toelating

Om de opleiding tot praktijkbegeleider te volgen, moet je voldoen aan de volgende instroomeisen:

  • in bezit van diploma mbo, of diploma havo/vwo (of soortgelijk aantoonbaar niveau);
  • in bezit van diploma SKI3 / SKT3 / AI3 / ATL3 met geldige licentie;
  • lid van de NKBV;
  • werkzaam bij/actief voor/stagelopend bij een door de NKBV erkend opleidingscentrum;
  • leeftijd minimaal 21 jaar;
  • in bezit van VOG om op verzoek te overleggen.

Kosten
De Academie voor Sportkader rekent een bedrag van €200,- voor het bijwonen van de training en €50 voor de beoordeling van de opdrachten. Als je het diploma hebt behaald, kun je als NKBV-kaderlid tot €205 declareren door een scan van je facturen plus het ingevulde declaratieformulier (te vinden in itslearning in de site voor alle opleiders) te mailen naar opleidingen@nkbv.nl. (Uiteindelijk betaal je dus slechts €45 zelf)

Examinering
Als je alle opdrachten met een voldoende hebt afgerond, brengt de docent het advies ‘geslaagd’ uit aan de Academie voor Sportkader, de NKBV krijgt hier bericht van, registreert je licentie en stuurt je vervolgens het diploma toe. Je ontvangt dan tevens de inloggegevens in onze e-learning waarmee je straks kandidaten begeleidt. Wil je eerder bij de NKBV als praktijkbegeleider in opleiding geregistreerd staan en toegang tot de relevante itslearning opleidingspagina's, mail dan even naar opleidingen@nkbv.nl.

Digitale leeromgeving
De NKBV werkt met de digitale leeromgeving itslearning. Hier kun je inhoudelijke informatie van alle NKBV opleidingen vinden. Ook kun je er als praktijkbegeleider samen met de leercoach deelnemers in opleiding begeleiden. Als je tijdens je leertraject deelnemers wilt begeleiden in de digitale leeromgeving, geef dit dan aan via opleidingen@nkbv.nl. Dan geven we je toegang tot de juiste onderdelen van de leeromgeving.

Data + inschrijven
Kijk voor de data van de training op de sportopleidingen.nl.

Licentie en bijscholing

Na diplomering kun je aan de slag als praktijkbegeleider. De NKBV vindt het belangrijk dat je kennis en vaardigheden op peil blijven. Je diploma is om die reden gekoppeld aan een licentie. Je moet zelf jaarlijks licentieverlenging aanvragen en één of meerdere bijscholingen volgen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. De landelijke organisatie van de NKBV organiseert regelmatig bijscholingen

Doorstroming
Met het diploma praktijkbegeleider kun je bij de NKBV eenvoudig doorstromen naar beoordelaar of leercoach.

Info voor sportdocenten en deelnemers werkzaam in het onderwijs

Als docent lichamelijke opvoeding beheers je de meeste competenties die horen bij de functie praktijkbegeleider in de sport. Je komt dan in aanmerking voor vrijstelling voor de trainingsdag. Natuurlijk ben je wel van harte welkom om de training bij te wonen.

Je krijgt geen vrijstelling voor de opdrachten die horen bij het traject. Als je gebruik wilt maken van de vrijstellingsregeling, kun je dit aangeven bij de NKBV. De opdrachten krijg je na vertoon van je ALO diploma en toelichting huidig dienstverband. Deze worden dan via itslearning beschikbaar gemaakt. De opdrachten voor je uit binnen je eigen werkomgeving óf je reflecteert op een activiteit vergelijkbaar aan de gegeven opdracht.

Overige docenten die functies bekleden die lijken op het praktijkbegeleiderschap, kunnen ook voor deze vrijstellingsregeling in aanmerking komen. Je kunt dit overleggen met de NKBV Academie via opleidingen@nkbv.nl.

Meer informatie

In de kwalificatieprofielen van de diverse opleidingen kun je lezen welke vaardigheden bij de opleidingen behoren. Je vind deze hier: inzetbereik

Voor meer informatie over de NKBV-opleidingen kun je contact opnemen met de NKBV Academie. Wij zijn bereikbaar via:

Telefoon: (0348)485098
E-mail: opleidingen@nkbv.nl