Cursusliteratuur NKBV

NKBV Literatuur Klimsport

De literatuur voor de NKBV sportklimcursussen Indoor Toprope, Indoor Voorklimmen en Outdoor Voorklimmen omvat cursusboekjes en instructeurshandleidingen. Op deze pagina vind de actuele versies in pdf-formaat. Ook zul je hier tzt errata en updates voor de actuele versies vinden. 

Je kunt de cursusboekjes en instructeurshandleidingen op deze pagina downloaden, maar ze zijn uiteraard ook via de NKBV webshop te bestellen. 


 

Opbouw klimcursussen NKBV 

De opbouw van de klimcursussen is per 1 mei 2017 als volgt:

 1. Indoor Toprope
 2. Indoor Voorklimmen
 3. Outdoor Voorklimmen (single pitch sportklimmen)
  • Multi-pitch sportklimmen (aanvullend op single pitch sportklimmen)
  • Trad klimmen (aanvullend op single pitch sportklimmen)
De inhoud van elke afzonderlijke cursus bouwt voort op de voorliggende cursus(sen). 

Download 'Schema competenties klimcursussen NKBV'

Indoor Toprope

Het lesmateriaal van de cursus Indoor Toprope is ingericht op beginners. In de cursus van vier lessen worden de basis klim- en zekeringstechnieken aangeleerd. Aan het eind van de cursus kunnen de cursisten zelfstandig toprope klimmen en zekeren.  
Nieuw cursusboekje medio maart 2018
Instructeurshandleiding versie 1.2:
 • De inhoud van de instructeurshandleiding is nog niet aangepast aan de nieuwe competenties voor de cursus IT en de inhoud van de NKBV aanbeveling voor veilig zekeren bij sportklimmen.   
 • Op de binnenzijde van de kaft van de instructeurshandleiding staat versienummer 1.2. In het binnenwerk staat versie 1.1 vermeld.
 • De cursus IT moet zo worden vormgegeven dat de cursist bij de afsluitende toets de competenties zoals benoemd in document Competenties klimcursus Indoor Toprope, versie 20-03-2017 beheerst. De bovenstaande checklist kan hierbij (in eerste plaats voor de cursist) als leidraad worden gebruikt. 
 • Daar waar de inhoud van het cursusboekje 2018.1 en de inhoud van de NKBV aanbeveling voor veilig zekeren bij sportklimmen afwijkt van de inhoud van de instructeurshandleiding versie 1.2 moet gehandeld worden volgens de methoden en technieken in de beide eerstgenoemde publicaties. 

Indoor Voorklimmen 

Het lesmateriaal van de cursus Indoor Voorklimmen is gericht op de mensen die binnen voor willen klimmen en/of wedstrijdambities hebben. De cursus en het bijbehorende lesmateriaal is een vervolg op de cursus Indoor Toprope en staat niet op zichzelf.
Nieuw per februari 2019
 • Voorklimmen vraagt om extra aandacht, kennis en kunde bij het zekeren. Het opvangen van een voorklimval gaat de laatste tijd relatief vaak mis in de overzichtelijke setting van de klimhal. Bereid je cursisten daarom goed voor op een onverwachte val. Lees meer in VOORKLIMMEN - HOE ZEKER (BEN) JIJ? 
Nieuw cursusboekje medio maart 2018
Instructeurshandleiding versie 1.0:
 • De inhoud van de instructeurshandleiding is nog niet aangepast aan de nieuwe competenties voor de cursus IV en de inhoud van de NKBV aanbeveling voor veilig zekeren bij sportklimmen.   
 • De cursus IV moet zo worden vormgegeven dat de cursist bij de afsluitende toets de competenties zoals benoemd in het document Competenties klimcursus indoor voorklimmen, versie 20-03-2017 beheerst. De bovenstaande checklist kan hierbij (in eerste plaats voor de cursist) als leidraad worden gebruikt. 
 • Daar waar de inhoud van het cursusboekje 2018.1 en de inhoud van de NKBV aanbeveling voor veilig zekeren bij sportklimmen afwijkt van de inhoud van de instructeurshandleiding versie 1.0 moet gehandeld worden volgens de methoden en technieken in de beide eerstgenoemde publicaties. 

Outdoor Voorklimmen 

Wie buiten in de rots wil leren sportklimmen volgt eerst een basiscursus 'single pitch'. Wie verder daarna verder wil kan een aanvullende module volgen. Er is een module voor multipitch sportklimmen en een module voor het klimmen met eigen zekeringen, het zogenaamde 'Trad’ (traditioneel) klimmen.
 
Je vindt hieronder het document waarin de competenties van de basiscursus en de beide modules staan beschreven. De over te brengen competenties worden hierin relatief uitvoerig omschreven. De reden hiervoor is dat er nog met de huidige NKBV literatuur (de bekende cursusboekjes en instructeurshandleidingen OV) gewerkt zal moeten worden. Nieuwe literatuur is weliswaar gepland, maar niet op afzienbare termijn beschikbaar. Daar waar nodig wordt in het document uitgebreider op de materie ingegaan of wordt verwezen naar het kenniscentrum. Voor een instructeur zal het zonder al te veel moeite mogelijk zijn om de huidige literatuur te blijven gebruiken om de cursussen nieuwe stijl vorm te geven.
 
De actuele NKBV Opleidingsnormen en in het Kenniscentrum vermelde technieken kunnen in tegenspraak zijn met de laatste versies van de cursusboekjes en instructeurshandleidingen. De ‘Aanbeveling voor veilig zekeren bij het sportklimmen’ is hier een goed voorbeeld van. Waar dit het geval is, gaat de inhoud van de actuele NKBV Opleidingsnormen en de bijbehorende artikelen in het Kenniscentrum voor op de cursusboekjes en instructeurshandleidingen. Drukwerk laat zich minder makkelijk, en slechts tegen hogere kosten, aanpassen dan een online document.
Belangrijkste wijzigingen cursusboekje OV versie 2014.1 t.o.v. 2010.1: 
De tekst van het cursusboekje is voor een groot deel herschreven. De instructeurshandleiding is nog niet gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn t.o.v. de vorige versie zijn:
 • Alle wijzigingen bij het zekeren indoor gelden ook bij de cursus Outdoor Voorklimmen. 
 • De voorkeursmethode om (outdoor) te zekeren is veranderd van HMS naar tuber(achtige) of halfautomaat. 
 • Op standplaatsen wordt aangeleerd om afhankelijk van de situatie of over de standplaats of over het lichaam te zekeren. 
 • De touwcommando's zijn opgenomen in een apart document en staan niet in het cursusboekje. Je vindt dit document in het Kenniscentrum. Wanneer door de wind, drukte of verkeerslawaai de klimmers elkaar niet meer kunnen verstaan, kunnen de touwcommando’s prima door middel van handtekens en gebaren worden gegeven. Probeer niet harder te roepen dan noodzakelijk is. Klimgebieden liggen veelal in natuurgebieden – rust wordt op prijs gesteld. Nederlanders worden door inwoners van buurlanden vaak als extreem luid en hinderlijk ervaren!
 
 Wijzigingen/errata versie 2010.1: 
 • Abseilacht: Overal waar in cursusliteratuur in de tekst wordt vermeld dat met een abseilacht gezekerd/abgeseild kan/moet worden dient dit vervangen te worden door HMS of tuber. De abseilacht wordt bij voorkeur NIET meer gebruikt ivm ontoerijkende remwerking. Een tuber(achtige) met remsleuven, een HMS, of een halfautomaat (bij klimmen van enkele lengtes) voldoet beter dan de abseilacht ivm de grotere remwerking. 
 • Betrek halfautomatische zekeringsapparaten in de cursus. Deze zekeringsapparaten hebben de fagelopen 20 jaar bewezen prima geschikt te zijn om een voorklimmer mee te zekeren. Waar klimmers erg lang in een route hangen (uitwerken) zijn ze aan te raden boven tuberachtigen die geen back-up bieden mocht de concentratie verslappen. Let er op dat ook hier geldt dat het remtouw altijd met minimaal één hand vast moet worden gehouden. Fouten met halfautomaten zijn te wijten aan nonchalance of gebrek aan kennis - niet aan disfunctioneren van het apparaat. 
 • Het 'tunnelen' wordt op p.31 aangeraden als methode in bijzondere situaties. Dit wordt breder getrokken: beide methoden om te zekeren - 'ompakken' of 'tunnelen' - kunnen gehanteerd worden. Beide methoden bieden evenveel veiligheid. Met 'tunnelen' kan over het algemeen sneller touw worden ingenomen of uitgegegeven dan met overpakken. Het is een misvatting te denken dat alleen overpakken veilig is - beginners hebben vaak moeite beide touwen goed te controleen tijdens het overpakmoment. De kans op geheel loslaten bij een onverwachte val van de klimmer is aanwezig. Daarnaast is tunnelen de methode die door de meeste ervaren klimmers wordt toegepast en in die hoedanigheid een goede voorbereiding op later.  
 • Cursusboekje Outdoor Voorklimmen, pagina 45: stand aan twee haken. Afbeelding van de opbouw van de rijverankering wordt in volgende druk vervangen door nieuw plaatje volgens huidige inzichten standplaatsbouw. Tekst wordt gewijzigd naar methode met hele mastworp. 
 • Cursusboekje Outdoor Voorklimmen, pagina 53: onder punt 3 moet het woord "beenlus" vervangen worden door "zekeringslus". Het bijbehorende plaatje is wel correct. 
 • Instructeurshandleiding Outdoor Voorklimmen: op pagina 46 moet onder paragraaf 6.8, derde liggend streepje het woord "beenlus" worden vervangen door "zekeringslus". Het bijbehorende plaatje is wel correct.
 • De aandacht voor spotten is op zich prima, maar vertrouw er echter niet te veel op. Beter is het om de klimmer zelf te leren een onverwachte val op te vangen. Een ongeoefende spotter, of de suggestie wekken van gespot worden waar het geen zin heeft doet meer kwaad dan goed. Een klimmer moet zich er van bewust zijn dat soms tot het vierde setje het risico van een val tot op de grond bestaat. Geen spotter die dan helpt. Houdt daar rekening mee en leer de klimmer actief en val opvangen.
Outdoor Voorklimmen: Trad
‘Module Trad’ is het NKBV opleidingstraject voor het klimmen in niet of deels behaakte routes. Het gaat hierbij niet om alpien terrein, waarbij technieken komen kijken die niet in deze cursus worden behandeld. De NKBV heeft geen eigen cursusboek of instructeurshandleiding, maar gebruikt een lesbrief gebaseert op het boek "Trad Climbing+" van Adrian Berry en John Arran, Rockfax, 2007.
 

 

Opleidingsnormen NKBV en actualiteit

De NKBV baseert de inhoud van haar opleidingen op de opleidingsnormen van de NKBV. Deze zijn in principe gelijk aan de 'Lehrmeinung' van de Duitse Alpenvereniging DAV en /of die van de Alpenverein Österreich. In de praktijk zal er af en toe van het Duitse voorbeeld worden afgeweken. De opleidingsnormen van de NKBV worden verwoord in de cursus- en opleidingsliteratuur, artikelen in het Kenniscentrum en in publicaties zoals de Hoogtelijn en de diverse brochures. 

Zowel opleidingsnormen als bepaalde technieken zijn, hoewel ze ‘tried en tested’ en up-to-date zijn, geen statisch gegeven. Het kan af en toe voorkomen dat de opleidingsnormen, de opleidingsliteratuur, en de wijzigingen/errata hierin elkaar tegenspreken. Hanteer in dat geval het meest actuele document of vraag NKBV Opleidingen om raad. 

Lees meer over de opleidingsnormen van de NKBV.
 

Geen zelfstudie

De cursusliteratuur van de NKBV is gericht op een situatie waarbij een instructeur cursisten begeleidt. De NKBV heeft geen literatuur die bedoeld is als zelfstudie-boek. 

Ben je wel op zoek naar een zelfstudieboek voor de klimsport? We raden je dan de volgende boeken aan:
 • Voor indoor klimmen en boulderen: Indoor Klettern. Das officiele Lehrbuch zum DAV-Kletterschein. BLV Buchverlag, 1e oplage 2009, ISBN-13: 978-3-8354-0564-6.
 • Voor outdoor klimmen en boulderen: Outdoor Klettern. Das officiele Lehrbuch zum DAV-Kletterschein. BLV Buchverlag, 1e oplage 2013, ISBN-13: 978-3-8354-1108-1.