Cursusliteratuur NKBV

NKBV Literatuur Klimsport

De literatuur voor de NKBV sportklimcursussen Indoor Toprope, Indoor Voorklimmen en Outdoor Voorklimmen omvat cursusboekjes en instructeurshandleidingen. Op deze pagina vind je de actuele versies in pdf-formaat en eventuele errata en updates voor de actuele versies. 

Je kunt de cursusboekjes en instructeurshandleidingen op deze pagina downloaden. De geprinte versies zijn ook via de NKBV webshop te bestellen. 


 

Opbouw klimcursussen NKBV 

De opbouw van de klimcursussen is per 1 mei 2017 als volgt:

 1. Indoor Toprope
 2. Indoor Voorklimmen
 3. Outdoor Voorklimmen (single pitch sportklimmen)
  • Multi-pitch sportklimmen (aanvullend op single pitch sportklimmen)
  • Trad klimmen (aanvullend op single pitch sportklimmen)
De inhoud van elke afzonderlijke cursus bouwt voort op de voorliggende cursus(sen). 

Download 'Schema competenties klimcursussen NKBV'

Indoor Toprope

Het lesmateriaal van de cursus Indoor Toprope is ingericht op beginners. In de cursus van vier lessen worden de basis klim- en zekeringstechnieken aangeleerd. Aan het eind van de cursus kunnen de cursisten zelfstandig toprope klimmen en zekeren.  
Nieuw cursusboekje medio maart 2018
Instructeurshandleiding versie 1.2:
 • De inhoud van de instructeurshandleiding is nog niet aangepast aan de nieuwe competenties voor de cursus IT en de inhoud van de NKBV aanbeveling voor veilig zekeren bij sportklimmen.   
 • Op de binnenzijde van de kaft van de instructeurshandleiding staat versienummer 1.2. In het binnenwerk staat versie 1.1 vermeld.
 • De cursus IT moet zo worden vormgegeven dat de cursist bij de afsluitende toets de competenties zoals benoemd in document Competenties klimcursus Indoor Toprope, versie 20-03-2017 beheerst. De bovenstaande checklist kan hierbij (in eerste plaats voor de cursist) als leidraad worden gebruikt. 
 • Daar waar de inhoud van het cursusboekje 2018.1 en de inhoud van de NKBV aanbeveling voor veilig zekeren bij sportklimmen afwijkt van de inhoud van de instructeurshandleiding versie 1.2 moet gehandeld worden volgens de methoden en technieken in de beide eerstgenoemde publicaties. 

Indoor Voorklimmen 

Het lesmateriaal van de cursus Indoor Voorklimmen is gericht op de mensen die binnen voor willen klimmen en/of wedstrijdambities hebben. De cursus en het bijbehorende lesmateriaal is een vervolg op de cursus Indoor Toprope en staat niet op zichzelf.
Nieuw per februari 2019
 • Voorklimmen vraagt om extra aandacht, kennis en kunde bij het zekeren. Het opvangen van een voorklimval gaat de laatste tijd relatief vaak mis in de overzichtelijke setting van de klimhal. Bereid je cursisten daarom goed voor op een onverwachte val. Lees meer in VOORKLIMMEN - HOE ZEKER (BEN) JIJ? 
Nieuw cursusboekje medio maart 2018
Instructeurshandleiding versie 1.0:
 • De inhoud van de instructeurshandleiding is nog niet aangepast aan de nieuwe competenties voor de cursus IV en de inhoud van de NKBV aanbeveling voor veilig zekeren bij sportklimmen.   
 • De cursus IV moet zo worden vormgegeven dat de cursist bij de afsluitende toets de competenties zoals benoemd in het document Competenties klimcursus indoor voorklimmen, versie 20-03-2017 beheerst. De bovenstaande checklist kan hierbij (in eerste plaats voor de cursist) als leidraad worden gebruikt. 
 • Daar waar de inhoud van het cursusboekje 2018.1 en de inhoud van de NKBV aanbeveling voor veilig zekeren bij sportklimmen afwijkt van de inhoud van de instructeurshandleiding versie 1.0 moet gehandeld worden volgens de methoden en technieken in de beide eerstgenoemde publicaties. 

Outdoor Voorklimmen 

Wie buiten in de rots wil leren sportklimmen volgt eerst een basiscursus 'single pitch'. Wie verder daarna verder wil kan een aanvullende module volgen. Er is een module voor multipitch sportklimmen en een module voor het klimmen met eigen zekeringen, het zogenaamde 'Trad’ (traditioneel) klimmen.
 
Je vindt hieronder het document waarin de competenties van de basiscursus en de beide modules staan beschreven. Daar waar nodig wordt in het document verwezen naar het kenniscentrum. 
 
De actuele NKBV Opleidingsnormen en in het Kenniscentrum vermelde technieken kunnen in tegenspraak zijn met de laatste versie van de instructeurshandleiding OV. De ‘Aanbeveling voor veilig zekeren bij het sportklimmen’ is hier een goed voorbeeld van. Waar dit het geval is, gaan de inhoud van de actuele NKBV Opleidingsnormen en de bijbehorende artikelen in het Kenniscentrum voor op de inhoud van de instructeurshandleiding. 
Belangrijkste wijzigingen cursusboekje OV versie 2021.1 t.o.v. 2014.1: 
 • Het cursusboekje is alleen nog maar digitaal als pdf beschikbaar.
 • Het cursusboekje bevat de lesstof van de cursus single pitch en de module multi-pitch.
 • De basale touwcommando's zijn wederom opgenomen in het cursusboekje.
 • De do's en don'ts in de klimgebieden zijn aangepast aan de tekst van de campagne 'Te gast in de rots'.
 • Achterin het cursusboekje is een checklist opgenomen van de vaardigheden die de cursist bij de afsluitende vaardigheidstoets (single pitch en multi-pitch; trad is ook opgenomen) moet beheersen. Voor de cursist een handige reminder, voor de instructeur een handige aftekenlijst. 
 
Outdoor Voorklimmen: Trad
De ‘module Trad’ is het NKBV opleidingstraject voor het klimmen in niet of deels behaakte routes. Het gaat hierbij niet om alpien terrein, waarbij technieken komen kijken die niet in deze cursus worden behandeld. De NKBV heeft geen eigen cursusboek of instructeurshandleiding, maar gebruikt een lesbrief gebaseerd op het boek "Trad Climbing+" van Adrian Berry en John Arran, Rockfax, 2007.
 

 

Opleidingsnormen NKBV en actualiteit

De NKBV baseert de inhoud van haar opleidingen op de opleidingsnormen van de NKBV. Deze zijn in principe gelijk aan de 'Lehrmeinung' van de Duitse Alpenvereniging DAV en /of die van de Alpenverein Österreich. In de praktijk zal er af en toe van het Duitse voorbeeld worden afgeweken. De opleidingsnormen van de NKBV worden verwoord in de cursus- en opleidingsliteratuur, artikelen in het Kenniscentrum en in publicaties zoals de Hoogtelijn en de diverse brochures. 

Zowel opleidingsnormen als bepaalde technieken zijn, hoewel ze ‘tried en tested’ en up-to-date zijn, geen statisch gegeven. Het kan af en toe voorkomen dat de opleidingsnormen, de opleidingsliteratuur, en de wijzigingen/errata hierin elkaar tegenspreken. Hanteer in dat geval het meest actuele document of vraag NKBV Opleidingen om raad. 

Lees meer over de opleidingsnormen van de NKBV.
 

Geen zelfstudie

De cursusliteratuur van de NKBV is gericht op een situatie waarbij een instructeur cursisten begeleidt. De NKBV heeft geen literatuur die bedoeld is als zelfstudie-boek. 

Ben je wel op zoek naar een zelfstudieboek voor de klimsport? We raden je dan de volgende boeken aan:
 • Voor indoor klimmen en boulderen: Indoor Klettern. Das officiele Lehrbuch zum DAV-Kletterschein. BLV Buchverlag, 1e oplage 2009, ISBN-13: 978-3-8354-0564-6.
 • Voor outdoor klimmen en boulderen: Outdoor Klettern. Das officiele Lehrbuch zum DAV-Kletterschein. BLV Buchverlag, 1e oplage 2013, ISBN-13: 978-3-8354-1108-1.