Sportklimbegeleider

Wil je anderen laten kennismaken met sportklimmen en sportklimactiviteiten begeleiden? Wil jij beginnende klimmers enthousiast maken in de klimhal bij kinderfeestjes of kennismakingslessen, of ze hun eerste stapjes in de rots laten zetten? Volg dan de opleiding tot sportklimbegeleider.

Als sportklimbegeleider mag je zelfstandig eenmalige sportklimactiviteiten begeleiden. Dit zijn activiteiten met een vaststaand programma. Ook kun je de sportkliminstructeur assisteren bij de klimvaardigheidscursussen of bij klimactiviteiten. De volgende disciplines worden onderscheiden:

  • Sportklimbegeleider 2 Indoor Toprope – Je begeleidt het klimactiviteitenprogramma in de klimhal. Dit zijn bijvoorbeeld kennismakingslessen of kinderfeestjes. Ook assisteer je de sportkliminstructeur indoor toprope bij grote (cursus)groepen, klimvaardigheidstoetsen en functioneer je als zaalwacht.
  • Sportklimbegeleider 2 Outdoor – Je begeleidt eenmalige klimactiviteiten in rots. Hierbij klim je bijvoorbeeld met twee naklimmers in een multipitch route of hang je topropes uit voor een groepje. Je assisteert bij de cursus outdoor voorklimmen en bij afname van de bijbehorende klimvaardigheidstoetsen. 

De opleiding

De NKBV maakt gebruik van de diverse NKBV-opleidingscentra in het gehele land. Dit betekent dat je je opleiding bij een opleidingscentrum volgt, waarbij gebruik wordt gemaakt van de NKBV-opleidingsmaterialen.

De fijne kneepjes van het sportklimbegeleidersvak leer je op je eigen tempo en vooral in de praktijk, dus op bestaande activiteiten van het opleidingscentrum. Alles is erop gericht om tijdens de leerroute jouw competenties te ontwikkelen. De NKBV faciliteert hierin de belangrijkste materialen en cursusinhoud. Het opleidingscentrum vult dit met jou samen in tot een op maat afgesteld leerplan. Je leerroute kan dan bijvoorbeeld bestaan uit lessen theorie, theorieopdrachten in combinatie met stages in de praktijk en praktische oefenmomenten. Je wordt begeleid door een leercoach die met jou een leerplan maakt en een of meer praktijkbegeleiders die je helpen bij de praktijkopdrachten en stage. Je bepaalt dus samen met je leercoach je persoonlijke opleidingsplan en creëert leersituaties en leermomenten voor jezelf.

De opleiding tot sportklimbegeleider is competentiegericht en wordt op maat gegeven. Afhankelijk van wat je al kunt, loop je sneller of minder snel door de stof heen. Het maximaal aantal studiebelastingsuren is ongeveer 100 uur. Het uitvoeren van de opdrachten kan in veel gevallen gewoon tijdens activiteiten die in je eigen organisatie worden aangeboden.

Toelating
Om de opleiding tot sportklimbegeleider te volgen, moet je voldoen aan de volgende instroomeisen:

  • opleiding volgend op niveau van óf in bezit van diploma MBO4, HAVO, VWO of equivalent;
  • minimaal 14 jaar oud bij inschrijven, minimaal 16 jaar oud bij het behalen van de proeven van bekwaamheid;
  • NKBV-lidmaatschap + bergsportverzekering;
  • stageplek (d.w.z. een organisatie/opleidingscentrum waar je de betreffende leertaken kunt uitvoeren en waar je door een NKBV-erkende praktijkbegeleider en leercoach wordt begeleid).

+ specifiek voor sportklimbegeleider 2 indoor toprope:

  • minimaal 5a toprope kunnen klimmen;
  • klimvaardigheidsbewijs indoor toprope (of soortgelijk niveau).

+ specifiek sportklimbegeleider 2 outdoor:

  • minimaal 5b onsight kunnen voorklimmen in rots;
  • klimvaardigheidsbewijs outdoor voorklimmen (of soortgelijk niveau).

Kosten
De NKBV investeert fors in jouw opleiding tot sportklimbegeleider 2, zodat je je na het behalen van je diploma kunt inzetten voor de klim- en bergsport in NKBV-verband. De leermiddelen en leeromgeving worden gratis ter beschikking gesteld. Ook voor de diplomering en licentiering ben je geen extra kosten kwijt. De voorwaarde die aan de opleiding, diploma en licentie is verbonden is het lidmaatschap van de NKBV.

Het opleidingscentrum mag wel kosten berekenen voor de begeleiding. Ook kunnen er examenkosten worden berekend, afhankelijk van opleidingscentrum, beoordelaar en eventuele terugbetaling in tijd voor tijd-achtige regelingen. Hiervoor verwijzen we je naar je opleidingscentrum.

Examinering
De opleiding wordt afgesloten met een aantal proeven van bekwaamheid. Je wordt geëxamineerd op onderdelen als: lesgeven, assisteren bij klimactiviteiten en assisteren bij de klimvaardigheidstoets. De afsluitende proeven van bekwaamheid bestaan uit een portfolio, waarin je jouw uitgewerkte praktijkopdrachten, feedback van de praktijkbegeleiders en bijvoorbeeld filmpjes uit de praktijk hebt verzameld. Vervolgens doe je bij de sportklimbegeleider outdoor functie nog een praktijkproeve ‘eigen vaardigheid’.

Digitale leeromgeving
De NKBV werkt met de digitale leeromgeving litslearning. Hier kun je alle materialen vinden die nodig zijn voor de opleiding. Je leercoach geeft online feedback. In de leeromgeving werk je aan opdrachten en lever je ze in. Alle opleidingsliteratuur kun je ook verkrijgen via je leercoach.

Inschrijven
Voor mogelijke opleidingsdata verwijzen we je naar jouw opleidingscentrum. Zodra je gaat starten bij het opleidingscentrum moet je je inschrijven voor de opleiding via de NKBV academie. Houd hiervoor het lidnummer van je leercoach bij de hand. Schrijf je hier direct in.

Licentie en bijscholing

Na diplomering kun je aan de slag als sportklimbegeleider. De NKBV vindt het belangrijk dat je kennis en vaardigheden op peil blijven. Je diploma is om die reden gekoppeld aan een licentie. Je moet zelf jaarlijks licentieverlenging aanvragen en één of meerdere bijscholingen volgen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. De landelijke organisatie van de NKBV organiseert regelmatig bijscholingen, maar de meeste bijscholingen worden lokaal aangeboden. 

Nog geen 18 jaar, maar wel een diploma en licentie?
Dan kun je wel aan de slag als sportklimbegeleider, echter altijd onder directe supervisie van een sportkilminstructeur.  

Specialisaties

Als Sportklimbegeleider Outdoor kun je een aantal specialisatiemodules doen. Deze specialisaties leiden tot een aantekening op je licentie en uitbreiding van je bevoegdheden.

Zij-instromen naar andere sportklim kwalificaties

Met een diploma of een aantal geslaagde deelkwalificaties op zak, is het soms mogelijk gemakkelijk door te stromen naar een andere sportklim kwalificatie. Welke mogelijkheden er zijn lees je in dit document.

Meer informatie

In de kwalificatieprofielen van de diverse opleidingen kun je lezen welke vaardigheden bij de opleidingen behoren. Je vind deze hier: inzetbereik

Voor meer informatie over de NKBV-opleidingen kun je contact opnemen met de NKBV Academie. Wij zijn bereikbaar via:

Telefoon: (0348)485098
E-mail: opleidingen@nkbv.nl