Sportkliminstructeur

Wil jij je kennis over de klimsport delen, klimcursussen geven en bevoegd zijn om het klimvaardigheidsbewijs uit te schrijven? Volg dan de opleiding tot sportkliminstructeur!

 

 

Heb jij ruime zelfstandige sportklimervaring en wil je sportkliminstructeur worden? Als sportkliminstructeur ben je gekwalificeerd om sportklimcursussen te geven. Je leidt cursisten op tot zelfstandig klimmer. De sportkliminstructeur verzorgt de sportklimcursussen in verschillende deeldisciplines. Afhankelijk van jouw uitstroomniveau en licentie geef je cursus in één of meerdere deeldisciplines. De volgende disciplines worden onderscheiden:

 • Sportkliminstructeur 3 Indoor Toprope – Je geeft de cursus indoor toprope en neemt de klimvaardigheidstoets indoor toprope af. Ook stuur je bij grote groepen assistenten aan en kun je klimactiviteiten organiseren.
 • Sportkliminstructeur 3 Indoor Voorklimmen – Je geeft de cursus indoor voorklimmen, en bent ook bevoegd om indoor toprope te geven en neemt de bijbehorende klimvaardigheidstoetsen indoor voorklimmen en indoor toprope af. Ook stuur je bij grote groepen assistenten aan en kun je klimactiviteiten organiseren.
 • Sportkliminstructeur 3 Outdoor Voorklimmen – Je begint met een basislicentie single pitch en geeft de basiscursus outdoor voorklimmen (single pitch), je bent ook bevoegd om de indoor cursussen te geven en de bijbehorende klimvaardigheidstoetsen af te nemen. Daarbij ben je ook bij reguliere klimactiviteiten in de rots de eindverantwoordelijke op de locatie. Je stuurt hierbij sportklimbegeleiders 2 outdoor aan. Je kunt je als sportkliminstructeur 3 outdoor voorklimmen verder specialiseren in multipitch en tradklimmen, en in klettersteigen in de rots.

 De opleiding

De NKBV maakt gebruik van de diverse NKBV-opleidingscentra in het gehele land. Dit betekent dat je je opleiding bij een opleidingscentrum volgt, waarbij gebruik wordt gemaakt van de NKBV-opleidingsmaterialen.

De fijne kneepjes van het sportklimbegeleidersvak leer je op je eigen tempo en vooral in de praktijk, dus op bestaande activiteiten van het opleidingscentrum. Alles is erop gericht om tijdens de leerroute jouw competenties te ontwikkelen. De NKBV faciliteert hierin de belangrijkste materialen en cursusinhoud. Het opleidingscentrum vult dit met jou samen in tot een op maat afgesteld leerplan. Je leerroute kan dan bijvoorbeeld bestaan uit lessen theorie, theorieopdrachten in combinatie met stages in de praktijk en praktische oefenmomenten. Je wordt begeleid door een leercoach die met jou een leerplan maakt en één of meer praktijkbegeleiders die je helpen bij de praktijkopdrachten en stage. Je bepaalt dus samen met je leercoach je persoonlijke opleidingsplan en creëert leersituaties en leermomenten voor jezelf.

De opleiding tot sportkliminstructeur is competentiegericht en wordt op maat gegeven. Afhankelijk van wat je al kunt loop je sneller of minder snel door de stof heen. Het maximaal aantal studiebelastingsuren is ongeveer 150 uur. Het uitvoeren van de opdrachten kan in veel gevallen gewoon tijdens activiteiten die in je eigen organisatie worden aangeboden.

Toelating
Om de opleiding tot sportkliminstructeur te volgen, moet je voldoen aan de volgende instroomeisen:

 • in bezit van diploma MBO4, HAVO, VWO of equivalent;
 • minimaal 18 jaar oud;
 • NKBV-lidmaatschap;
 • stageplek (d.w.z. een organisatie/opleidingscentrum waar je de betreffende leertaken kunt uitvoeren en waar je door een NKBV-erkende praktijkbegeleider en leercoach wordt begeleid)

+ specifiek voor sportkliminstructeur 3 Indoor Toprope:

 • minimaal 5a toprope kunnen klimmen;
 • klimvaardigheidsbewijs indoor toprope (of soortgelijk niveau);
 • diploma Sportklimbegeleider 2 indoor toprope (gewenst).

+ specifiek voor sportkliminstructeur 3 Indoor Voorklimmen:

 • minimaal 5b onsight kunnen voorklimmen;
 • klimvaardigheidsbewijs indoor voorklimmen (of soortgelijk niveau);
 • diploma Sportkliminstructeur 3 indoor toprope of Sportklimbegeleider 2 indoor toprope (gewenst).

+ specifiek voor sportkliminstructeur 3 Outdoor Voorklimmen:

 • minimaal 5b onsight kunnen voorklimmen in rots;
 • klimvaardigheidsbewijs outdoor voorklimmen (of soortgelijk niveau);
 • bergsportverzekering
 • in bezit zijn van een geldig certificaat Eerst Hulp Bij Bergsport Ongelukken (EHBBO), of dit behalen vóór deelname aan de proeven van bekwaamheid. Zie EHBBO
 • diploma Sportkliminstructeur 3 indoor voorklimmen of Sportklimbegeleider 2 outdoor (gewenst).

Kosten
De NKBV investeert fors in jouw opleiding tot sportkliminstructeur 3, zodat je je na het behalen van je diploma kunt inzetten voor de klim- en bergsport in Nederland. De leermiddelen en leeromgeving worden gratis ter beschikking gesteld. Ook voor de diplomering en licentiering ben je geen extra kosten kwijt. De voorwaarde die aan de opleiding, diploma en licentie is verbonden is het lidmaatschap van de NKBV.

Het opleidingscentrum mag wel kosten berekenen voor de begeleiding. Ook kunnen er examenkosten worden berekend, afhankelijk van opleidingscentrum, beoordelaar en eventuele terugbetaling in tijd voor tijd-achtige regelingen. Hiervoor verwijzen we je naar je opleidingscentrum.

Examinering
De opleiding wordt afgesloten met een aantal proeven van bekwaamheid. Je wordt geëxamineerd op onderdelen als: lesgeven, organiseren klimactiviteiten, aansturen assistenten en afnemen klimvaardigheidstoets. De afsluitende proeven van bekwaamheid bestaan uit een portfolio, waarin je jouw uitgewerkte praktijkopdrachten, feedback van de praktijkbegeleiders en bijvoorbeeld filmpjes uit de praktijk hebt verzameld. Vervolgens doe je een praktijkproeve 'lesgeven'.

Digitale leeromgeving
De NKBV werkt met de digitale leeromgeving itslearning. Hier kun je alle materialen vinden die nodig zijn voor de opleiding. Je leercoach geeft online feedback. In de leeromgeving werk je aan opdrachten en lever je ze in. Alle opleidingsliteratuur kan je ook verkrijgen via je leercoach.

Inschrijven
Voor mogelijke opleidingsdata verwijzen we je naar jouw opleidingscentrum. Zodra je gaat starten bij het opleidingscentrum moet je je inschrijven voor de opleiding via de NKBV-academie. Houd hiervoor het lidnummer van je leercoach bij de hand. Schrijf je hier direct in.

Licentie en bijscholing

Na diplomering kun je aan de slag als sportkliminstructeur. De NKBV vindt het belangrijk dat je kennis en vaardigheden op peil blijven. Je diploma is om die reden gekoppeld aan een licentie. Je moet zelf jaarlijks licentieverlenging aanvragen en één of meerdere bijscholingen volgen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. De landelijke organisatie van de NKBV organiseert regelmatig bijscholingen, maar de meeste bijscholingen worden lokaal aangeboden. 

Specialisaties

Als Sportkliminstructeur kun je een aantal specialisatiemodules doen. Deze specialisaties leiden tot een aantekening op je licentie en uitbreiding van je bevoegdheden.

 • Aantekening multipitch: om instructie te geven in meerdere touwlengte-routes);
 • Aantekening trad: om instructie te geven in het klimmen op eigen protectie;
 • Aantekening klettersteig 3: om instructie in Klettersteige te geven;
 • Aantekening ijsklim/drytool om instructie in ijsklimmen of drytoolen te geven.

> Meer informatie over de aantekeningen multipitch en trad

> FAQ wijzigingen Outdoor Voorklimmen 2015

Zij-instromen naar andere sportklim kwalificaties

Met een diploma of een aantal geslaagde deelkwalificaties op zak, is het soms mogelijk gemakkelijk door te stromen naar een andere sportklim kwalificatie. Welke mogelijkheden er zijn lees je in dit document.

Meer informatie

In de kwalificatieprofielen van de diverse opleidingen kun je lezen welke vaardigheden bij de opleidingen behoren. Je vind deze hier: inzetbereik

Voor meer informatie over de NKBV-opleidingen kun je contact opnemen met de afdeling Opleidingen. Wij zijn bereikbaar via:

Telefoon: (0348)485098
E-mail: opleidingen@nkbv.nl