Sportklimtrainer

Opleidingen voor trainers

De sportklimtrainer is actief in klim- en boulderhallen. De belangrijkste taak van een trainer is om op het juiste niveau leuke en effectieve trainingen aan te bieden. Sportklimtrainers zijn er op 3 niveaus:

  • Sportklimtrainer 2 (SKT2), Breedtesport
    De Sportklimtrainer 2 geeft lokaal training in de breedtesport. Klimmers doen hier hun eerste ervaring in een trainingsgroep op. Gebaseerd op het Athletic Skills Model (ASM) staat een leven lang klimmen centraal. Klimmen wordt door SKT2's op een leuke en leerzame manier aangeboden. Plezier staat voorop.

  • Sportklimtrainer 3 (SKT3), Wedstrijdsport
    De Sportklimtrainer 3 geeft ook lokaal training, aan ervaren en prestatiegerichte klimmers, bijvoorbeeld aan de selectie. Klimmers gaan naar lokale, regionale of nationale wedstrijden. Naast klimtechniek komt hier fysiologie, trainingsleer en coaching aan bod. 

  • Sportklimtrainer 4 (SKT4), Topsport
    De SKT4 geeft training op regionaal of nationaal niveau, of is op lokaal niveau hoofdtrainer. Deze opleiding beoogt trainers af te leveren die klimmers met nationale en internationale ambitie op kunnen leiden. Naast trainingsleer, maken van jaarplannen/ meerjarenplannen, talentontwikkeling en mentale ontwikkeling komt ook het maken van beleid aan de orde.