Sportklimtrainer

Opleidingen voor trainers
De sportklimtrainer is actief in klim- en boulderhallen. Zijn/ haar belangrijkste taak is op het juiste niveau leuke en effectieve trainingen aan te bieden. Sportklimtrainers zijn er op 3 niveaus:

  • Sportklimtrainer 2 (SKT2), Breedtesport
    De sportklimtrainer 2 geeft lokaal training in de breedtesport. Klimmers doen hier hun eerste ervaring in een trainingsgroep op. Gebaseerd op het Long Therm Athlete Development (LTAD) model staat een leven lang klimmen centraal. Klimmen wordt door SKT2's op een leuke en leerzame manier aangeboden. Plezier staat voorop!

  • Sportklimtrainer 3 (SKT3), Wedstrijdsport
    De Sportklimtrainer 3 geeft ook lokaal training, aan meer ervaren, prestatiegerichte klimmers, bijvoorbeeld aan de selectie. Klimmers gaan naar lokale, regionale of nationale wedstrijden. Naast klimtechniek komt hier fysiologie, trainingsleer en coaching aan bod.

  • Sportklimtrainer 4 (SKT4), Topsport
    De Sportklimtrainer 4 geeft training op regionaal of nationaal niveau, of aan een lokale selectiegroep. Hierin wordt binnen een selectieteam getraind voor nationale of internationale wedstrijden. Naast trainingsleer, groepsdynamica, talentontwikkeling en mentale ontwikkeling komt ook het maken van beleid aan de orde.