Sportklimtrainer 3

De Sportklimtrainer 3 (SKT3) geeft lokaal training, aan meer ervaren, prestatiegerichte klimmers, of de lokale selectie. Klimmers gaan naar lokale, regionale of nationale wedstrijden.

De SKT3 bestaat uit 5 praktijkgerichte workshops, stage (uitgebreider dan in SKT2), een leercoachtraject waarbij je persoonlijk wordt begeleid en je rond de opleiding af met een praktijkexamen.

* Bij de SKT3 opleiding is de licentie Sportkliminstructeur Indoor Voorklimmen optioneel voor trainers van boulderhallen. Voor deze bouldertrainers is een klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen voldoende.  

 De workshops

 • Ontwikkelcoach 1 komt de rol van de coach ten opzichte van één klimmer aanbod. Onderwerpen daarbij zijn; Blijven leren en motivatie (mindsets, deliberate practice en zelfregulatie), leiderschapsstijlen en gesprekstechnieken.
 • Ontwikkelcoach 2 gaat over jij als coach voor een groep. Onderwerpen die hierbij aanbod komen zijn: Hoe geef je een serie trainingen vorm, groepsdynamica, wedstrijdbegeleiding en omgaan met spanning.
 • FUN3 ga je kijken naar je klimmer. Bij het observeren komen er gevorderde technieken aan bod en de houding van de klimmer. Ook blessurepreventie en videoanalyse.
 • Fysieke training 1 en 2 Theorie en praktijk 
  Anatomie, fysiologie, trainingsleer, differentiëren tussen junioren en senioren. Wat is goede uitvoering, waar kun je op letten. Deze onderwerpen komen in theorie en praktijk in deze twee fysieke workshops.

 Instroomeisen

 • 6A On sight en / of 6A boulderen
 • SKT2 licentie 
 • Minimaal 1 jaar ervaring met het geven van training aan lokale selectie, RTC of andere gevorderde doelgroepen.
 • Tijdens het opleidingstraject een eigen trainingsgroep (zoals hierboven) tot je beschikking hebben
 • Maakt bij het geven van trainingen gebruik van de principes van Motorisch Leren en van het Long Term Athlete Development (LTAD) model.
 • NKBV lidmaatschap
 • Diploma MBO niveau3 of hoger
 • Minimaal 18 jaar oud bij praktijkbeoordeling
 • Licentie Sportkliminstructeur Indoor Voorklimmen voor leadtrainers
 • Klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen voor bouldertrainers

Afronding

 • Volg de 5 workshops: 
 • Persoonlijk begeleidingstraject met een leercoach in de eigen trainingsgroep (intake, 3x meekijken in eigen training met daarover reflectiegesprekken en een eindgesprek)
 • Vraag je VOG (gratis via de NKBV) aan
 • Loop stage
 • Zorg dat je als Lead trainer SKI IV of als boulder trainer KVB IV*  behaald hebt of vergelijkbare licentie van de Branche.
 • Maak een reflectie verslag
 • Ga op voor de praktijkbeoordeling

Kosten
Voor NKBV leden €350,-
Voor niet NKBV leden €410,-

De werkelijke kosten voor de SKT3 opleiding zijn €600,-. de NKBV sponsort ongeveer 50% van de kosten.

Wil je in opleiding tot Sportklimtrainer 3?
Bekijk dan in de agenda het actuele aanbod voor alle trainers- opleidingen en bijscholingen.