Sportklimtrainer 4

De SKT4 geeft training op regionaal of nationaal niveau, of is op lokaal niveau hoofdtrainer. Deze opleiding beoogt trainers af te leveren die klimmers met nationale of internationale ambitie op kunnen leiden.

In september 2018 start de opleiding. De workshops vinden plaats van september t/m juli 2018. Een leertraject bestaat uit het werken en leren in de praktijk aan de hand van praktijkopdrachten in combinatie met ondersteunende workshops, literatuurstudie, e-learning e.d. In de praktijk wordt ook de vertaalslag gemaakt van de sporttak overstijgende opleiding naar sport specifieke context. De opleiding wordt over het algemeen binnen anderhalf jaar afgerond.

Studiebelasting 
De totale studiebelasting bedraagt gemiddeld 375/425 uur. 
Praktijk en uitvoering opdrachten: gemiddeld 40 weken x (6 à 7 uur)
Workshops: 100 uur 
Intervisie: 15 uur 
PVB’s: 5 uur 

De opleiding
Je neemt deel aan de sporttak overstijgende opleiding TC4 van de Academie voor Sportkader (NOC*NSF), met een sportspecifieke toevoeging. Dat betekent dat de opleiding grotendeels sporttak overstijgend is, met trainers en coaches uit verschillende andere sporten. De workshops worden gevolgd op de onderwijsinstituten in Amsterdam of Zwolle, op vaste dagen in de week, afwisselend in blokken van 15.00 of 18.30 uur tot 21.30 uur. Daarnaast volg je een aantal sportspecifieke workshops die alleen de klimtrainers volgen. Aan de hand van de sporttak overstijgende workshops maak je sportspecifieke opdrachten, waarin je de vertaling maakt naar je eigen praktijk. De focus op begeleiding van anderen in de opleiding zorgt ervoor dat na afloop van de opleiding ook het diploma Praktijkbegeleider in de sport kan worden behaald.

De opleiding bestaat uit 25 generieke workshops die een dagdeel of een hele dag duren.
Het sportgenerieke deel bestaat onder andere uit de volgende onderwerpen:

1. Ontwikkelen van visie
2. Begeleiden van sporters
3. Plannen en periodiseren
4. Testen en meten
5. Didactisch handelen (Motorisch leren)
6. Voorbereiden op wedstrijden
7. Leren presteren onder druk
8. Begeleiden van sportkader/ samenwerken in begeleidingsteam/ raadplegen specialisten
9. Herkennen en ontwikkelen van talenten
10. Omgaan met media
11. Doping en voeding
12. Veilig sportklimaat

De sportspecifieke toevoeging bestaat uit 3 sessies:
1. specifieke blessurepreventie (Mathieu Ceron),
2. specifieke talentontwikkeling (Nikki van Bergen)
3. werkweekend met Patrick Matros.

In het werkweekend worden de puntjes op de i gezet in de vertaalslag van de opgedane kennis en ervaring naar het sportklimmen op hoog niveau. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod.
- periodiseren voor wedstrijdklimmers
- testen, meten en monitoren van klimmers
- analyse van de geavanceerde klimbeweging.

De begeleiding van het leertraject bestaat deels uit peer-feedback door de andere deelnemende klimtrainers en deels doormiddel van een leercoach traject, waarin je begeleid wordt door een sporttak overstijgende leercoach.

Kosten
De prijs voor de gehele opleiding is €1600 per persoon. De werkelijke kosten voor de SKT4 opleiding zijn €2125,- per persoon. De NKBV investeert in een deel van de kosten van de opleiding.

Kortingsmogelijkheden op de kosten
Rond je de opleiding af binnen 2,5 jaar, dan ontvang je €350 euro terug van je inschrijfgeld. Informeer daarnaast bij je gemeente en/ of je vereniging/ klimhal/ club voor verdere financiële ondersteuningsmogelijkheden.

We zijn altijd op zoek naar mensen die zich willen gaan inzetten voor de trainersopleidingen als docent, leercoach of beoordelaar. Trainers die actief worden voor de trainersopleiding, ontvangen na afloop van de opleiding een tegemoetkoming in de kosten. Heb je interesse hierin dan kun je contact opnemen via opleidingen@nkbv.nl.

Locatie
De opleiding wordt gestart in Zwolle en/of in Amsterdam. De keuze wordt gemaakt naar aanleiding van de aantallen inschrijvingen en de voorkeur van de deelnemers. Mocht de opleiding op beide locaties starten zullen de deelnemende klimtrainers op dezelfde locatie de opleiding volgen. 

De toelatingseisen:

  • In bezit zijn van geldige SKT3 licentie 
  • Minimaal 4 jaar ervaring met het geven van training aan lokale selectie, RTC of andere gevorderde doelgroepen waarbij je de ontwikkeling van de klimmer op lange termijn begeleid.
  • Tijdens het opleidingstraject een eigen wekelijke trainingsgroep (zoals hierboven) tot je beschikking hebben.
  • Ervaring in het begeleiden van klimmers op nationale wedstrijden en/of eigen ervaring op nationale wedstrijden.
  • Maakt bij het geven van trainingen gebruik van de principes van motorisch leren en zelfregulatie.
  • NKBV lidmaatschap
  • Diploma MBO niveau 3 of hoger
  • Minimaal 18 jaar oud
  • Licentie Sportkliminstructeur Indoor Voorklimmen voor leadtrainers
  • Klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen voor bouldertrainers

Afronden
De opleiding wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid (PVB) voor elk leertraject (SKT4 en praktijkbegeleider). In de regel moeten alle PVB’s zijn afgelegd op uiterlijk 31 december (in het kalenderjaar volgend op het jaar van de start van de opleiding). Beoordeling vindt plaats aan de hand van een praktijkbeoordeling, een afrondingspresentatie en reflectiegesprek.

De PVB's voor de trainer-coach en opleiderskwalificatie (praktijkbegeleider) worden apart getoetst.