Sportklimtrainer 4

Opleiding tot Sportklimtrainer4

Diverse sportbonden, ALO Amsterdam, ROC Landstede en NOC*NSF bieden voor het studiejaar 2019-2020 een trainer-coach opleiding aan op niveau 4 van de KSS (Kwalificatiestructuur Sport). De opleiding staat open voor leden uit de deelnemende sportbonden. Bij voldoende animo (minimaal 20 cursisten per locatie) wordt de opleiding gestart in zowel Zwolle als Amsterdam. Bij minder dan 40 aanmeldingen wordt de opleiding dit studiejaar 2019-2020 in Zwolle verzorgd.

Doel van de opleiding

De opleiding is voor (aspirant) trainer-coaches die de ambitie hebben om op het door de [naam sportbond] gevraagde niveau 4 te gaan fungeren: bijvoorbeeld als talentcoach of trainer-coach op het hoogste competitieniveau. Tevens biedt de opleiding de gelegenheid om van collega’s uit andere takken van sport te leren.

Leertrajecten

De opleiding bestaat uit de volgende leertrajecten:

1. Geven van trainingen

2. Coachen bij wedstrijden

3. Ondersteunen van sporttechnisch beleid

4. Begeleiden van sportkader

5. Samenwerken met begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten    

6. Scouten van sporters

 

De opleiding is gebaseerd op competentiegericht leren. Dat wil zeggen dat de opleiding ‘praktijkgericht’ en ‘op maat’ voor elke cursist is.

 

Praktijkgericht

Een leertraject bestaat uit het werken en leren in de praktijk aan de hand van praktijkopdrachten in combinatie met ondersteunende workshops, literatuurstudie, E-learning e.d.

De praktijkopdrachten worden uitgevoerd in de eigen sport en op het niveau waarvoor wordt opgeleid. De trainer-coach 4 werkt met getalenteerde, geselecteerde sporters op het niveau subtop.

Op maat

Samen met een leercoach stelt elke cursist een persoonlijk opleidingsplan (POP) op. In het POP staat hoe de individuele route naar de verschillende proeven van bekwaamheid er uitziet. Leercoaches begeleid de cursist op hun route naar het afleggen van de proeven van bekwaamheid (PVB ’s), onder andere door het geven van feedback op de uitwerking van de praktijkopdrachten.

Workshops

Er zijn 25 sporttak overstijgende workshops en de opleiding start met een gezamenlijke introductie. Deze workshops worden zowel door de ALO Amsterdam (op donderdag van 15.00 uur tot 21.30 uur) als ROC Landstede in Zwolle (op maandag van 15.00 uur tot 21.30 uur) aangeboden.

De workshops worden ook op de middagen (vanaf 15.00 uur) aangeboden, zodat het aantal cursusdagen kan worden beperkt tot ca. 13.  De workshops vinden buiten de schoolvakanties plaats vanaf september 2019 tot en met juni 2020.

Naast de sporttakoverstijgende workshop zal in juni 2020 een werkweekend met Patrick Matros worden georganiseerd om de vertaling van de sportbrede kennis naar de klimsport te maken.

Proeven van bekwaamheid

De opleiding wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid (PVB) voor elk leertraject. Om het diploma te halen moeten de zes PVB ’s voldoende zijn. De beoordeling van de

PVB ’s en de daarbij behorende kwalificatie op niveau 4 valt onder verantwoordelijkheid van de NKBV. In de regel moeten alle PVB ’s zijn afgelegd op uiterlijk 31 december 2021. De begeleiding van de leercoach vanuit het onderwijs is van toepassing gedurende één studiejaar.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt gemiddeld 400 uur.

Praktijk en uitvoering opdrachten: 200 uur (gemiddeld 40 weken x 5 uur)

Workshops: 78 uur

werkweekend met Patrick Matros: 16 uur

Uitwerking opdrachten: 100 uur

Intervisie: 17 uur

PVB ’s: 5 uur

Kosten

De prijs voor de gehele opleiding is €1700 per persoon. De werkelijke kosten voor de SKT4 opleiding zijn €2125,- per persoon. De NKBV investeert in een deel van de kosten van de opleiding.

Kortingsmogelijkheden op de kosten
Rond je de opleiding af binnen 2,5 jaar (31-12-2021), dan ontvang je €350 euro terug van je inschrijfgeld. Informeer daarnaast bij je gemeente en/ of je vereniging/ klimhal/ club voor verdere financiële ondersteuningsmogelijkheden.

Daarnaast zijn we altijd op zoek naar mensen die zich willen gaan inzetten voor de trainersopleidingen als docent, leercoach of beoordelaar. Trainers die actief worden voor de trainersopleiding, ontvangen na afloop van de opleiding een tegemoetkoming in de kosten. Heb je interesse hierin dan kun je contact opnemen via opleidingen@nkbv.nl.

 

 

De toelatingseisen:

  • In bezit zijn van geldige SKT3 licentie 
  • Minimaal 4 jaar ervaring met het geven van training aan lokale selectie, RTC of andere gevorderde doelgroepen waarbij je de ontwikkeling van de klimmer op lange termijn begeleid.
  • Tijdens het opleidingstraject een eigen wekelijke trainingsgroep (zoals hierboven) tot je beschikking hebben.
  • Ervaring in het begeleiden van klimmers op nationale wedstrijden en/of eigen ervaring op nationale wedstrijden.
  • Maakt bij het geven van trainingen gebruik van de principes van motorisch leren en zelfregulatie.
  • NKBV lidmaatschap
  • Diploma MBO niveau 3 of hoger
  • Minimaal 18 jaar oud
  • Licentie Sportkliminstructeur Indoor Voorklimmen voor leadtrainers
  • Klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen voor bouldertrainers
Inschrijving

Voorafgaand aan de start van de opleiding vindt er een intake gesprek plaats waar verwachtingen en ambities worden besproken.